Equinor jakter flere nybygg til Dogger Bank

Equinor jakter tre nye spesialskip til Doggerbank-prosjektet utenfor Storbritannia og lokker med kontrakter på inntil 15 år. Rederne er ikke vonde å be.

NORSKBYGGET: SOV-en «Windea Jules Verne» ble onsdag levert fra Ulstein Verft til Bernhard Schulte Offshore. Hybridskipet skal arbeide for GE Renewable Energy på havvindfarmen Merkur Offshore utenfor Tyskland. Foto: Ulstein Verft
Energi

Sammen med britiske SSE Renewables er Equinor i gang med å utvikle Dogger Bank, som skal bli verdens største bunnfaste havvindpark vel 130 kilometer øst for Yorkshire i den britiske delen av Nordsjøen.

Equinor har lyst ut et anbud for å leie inn tre nye såkalte SOV-er (Service Operation Vessel), spesialfartøyer som skal benyttes til drift og vedlikehold av vindturbinene på prosjektet.

I tillegg er det etter det Finansavisen forstår snakk om ytterligere én SOV som eventuelt skal benyttes på Dudgeon-parken som erstatning for et eksisterende fartøy.

JAKTER NYE SKIP TIL HAVVINDPARK: Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor. Foto: NTB Scanpix

Lange kontrakter

For Dogger Bank etterspørres det et større fartøy til planlagt vedlikehold, samt to mindre til mer løpende vedlikehold.

Med nybyggene følger det også lange kontrakter.

Ifølge Finansavisens kilder dreier det seg om kontrakter på 5, 10 og 15 år.

Dagratene vil trolig ende mellom 20.000 og 23.000 pund, tilsvarende inntil 272.000 kroner.

Nybyggingsprisen for spesialskip av den typen er i størrelsesordenen 45 til 50 millioner euro, eller opp mot vel 500 millioner kroner. Samlet kan investeringen komme opp i 2 milliarder kroner.

Fristen for å melde interesse utløper denne uken. Endelig budfrist er i august, mens selve kontraktstildelingen er ventet i desember.

Norske redere byr

Island Offshore, Olympic Subsea, Rem Offshore, Solstad Offshore og Østensjø er blant de norske offshorerederiene som skal være klare til å by.

Østensjø har allerede fire spesialskip for bruk i vindkraftindustrien under bygging, hvorav to er sikret lange kontrakter med henholdsvis MHI Vestas og Ocean Breeze Energy i Nordsjøen.

Nordmennene får imidlertid hard konkurranse av en lang rekke andre etablerte aktører innen havvind, deriblant danske Esvagt.

– Det er også enkelte finansielle aktører som ser på det, samt noen asiatiske, sier en kilde, som påpeker at det vanligvis er 5-10 aktører som blir tatt i betraktning ved slike anbud.

Med sin maritime kompetanse og erfaring vil nok imidlertid Equinor gjøre en seriøs vurdering av flere enn det eksempelvis et tysk utility-selskap ville gjort, påpeker kilden.

– Equinor stoler nok på at rederne de kjenner fra olje og gass med erfaring med både DP2 (dynamisk posisjoneringssystem) og nybygg vil kunne levere også her.

VIL BLI LEDENDE PÅ HAVVIND: Equinor har som mål å bli ledende på havvind. Sammen med SSE Renewables skal selskapet utvikle tre vindkraftprosjekter i Dogger Bank-området utenfor Storbritannia. Til arbeidet trenger de flere spesialskip. Foto: Equinor

Jobb til underleverandører

Interessenter bes komme med tilbud på fartøyer med konvensjonelle fremdriftssystemer med mulighet for hybridløsninger og tilkobling til landstrøm.

Equinor ønsker trolig også å se forslag på nullutslippsløsninger.

I tillegg til norske redere vil en rekke norske underleverandører kunne sikre seg arbeid i forbindelse med nybyggene.

Det skipstekniske konsulentfirmaet Salt Ship Design, Kongsberg Gruppen og Uptime International i Ålesund er blant de aktuelle kandidatene. Det samme er en rekke verft.

Norske selskaper som allerede har sikret seg kontrakter i forbindelse med utbyggingen av Dogger Bank er Arne Blystads OHT, samt Ferd-eide Aibel i Haugesund.

Totalt er investeringene i prosjektet anslått til omtrent 100 milliarder kroner.

Fordelt på tre parker blir samlet installert kapasitet 3,6 GW, tilsvarende strømforbruket til om lag 4,5 millioner britiske hjem.

Equinor kommenterer ikke anbudsprosesser og ønsker ikke å svare på spørsmål til denne saken.

equinor
doggerbank
havvind
vindkraft
fornybar energi
anbudsprosess
nybygg
offshorerederi
Nyheter
Energi
Børs