Kyllingstad satser på vind

IKM kjøper seg inn i teknologiselskapet Flexible Floating System og inngår samtidig et strategisk samarbeid med Rosenberg om offshore vind.

INVETERER I OFFSHORE VIND: Adm. direktør Ståle Kyllingstad i IKM. Foto: Iván Kverme
Energi

Ståle Kyllingstads IKM satser på vind igjen.

Selskapet har nå valgt å kjøpe seg inn i teknologiselskapet Flexible Floating System, som har et konsept for offshore vind der også selve konstruksjonen bidrar til å generere energi fra bølger.

Det er Rosenberg Worley som har eksklusive rettigheter til å bruke havvindkonseptet Flexifloat, og som en del av avtalen inngår derfor IKM også en samarbeidsavtale med verftet.

– Vi er overbevist om at offshore vind er et område hvor IKM kan bidra med teknologi og løsninger. Vi har over de siste 30 årene opparbeidet oss en betydelig kompetanse innen design, konstruksjon og drift av marine konstruksjoner som er relevante for nettopp dette området, sier Ståle Kyllingstad i en pressemelding.

Flytende teppe

Flexifloat-teknologien er basert på å plassere ni vindturbiner på et stort flytende stålfundament som er 420 meter langt og 240 meter bredt.

FLYTENDE VIND: Flexifloat-teknologien, med vindturbiner som skal stå på et flytende stålfundament. Foto: ROSENBERG

Fundamentet består av fleksible kuber som lar konstruksjonen bevege seg på havet som et teppe for å ta opp energi fra bølger. I tillegg tar det opp solenergi.

– Dette medfører mindre fundamentkostnader pr. turbin og en svært lovende kalkyle for konseptet. I sum bidrar det til at konseptet blir veldig konkurransedyktig i det kommende markedet for flytende havvind, sier Knut Høiland, som leder utviklingen av konseptet i Rosenberg.

IKM og Rosenberg har fra før samarbeid på flere andre områder.

ikm
ståle kyllingstad
rosenberg
flexible floating system
fornybar energi
offshore
offshore vind
havvind
Nyheter
Energi
Børs