Jakter investorer til jordvarme

Geothermal Energy Nordic leverer varme fra brønner dypt nede i jorden. Selskapet har engasjert SpareBank 1 Markets for å hente inntil 100 millioner kroner til vekst.

Publisert 4. jan. 2021 kl. 20.14
Oppdatert 5. jan. 2021 klokken 23.17
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 684 ord
DYPBORING: Geothermal Energy Nordic borer etter jordvarme på 1.500-2.000 meters dyp. Foto: Geothermal Energy Nordic

– Det er mye snakk om vind og sol. Geotermisk energi er derimot oversett og underkommunisert selv om potensialet er gigantisk, sier adm. direktør Thor Erik Musæus i Geothermal Energy Nordic.

Sammen med en gruppe personer med bakgrunn fra olje- og gassbransjen og geotermisk industri, satser han for fullt på fornybar energi fra jordens indre. Ikke fra 200 meters dyp som de aller fleste jordvarmeaktører gjør i dag, men fra brønner som stikker 1.500– 2000 meter ned i jorden og hvor temperaturen er 30-40 grader.

Ifølge Musæus er det vesentlig høyere energiuttak fra slike brønner enn fra brønner som er grunnere.

SER STORT POTENSIAL: Adm. direktør Thor Erik Musæus i Geothermal Energy Nordic mener geotermisk energi er oversett. Foto: Geothermal Energy Nordic

– Vi er et av få selskaper i Norden som jobber kommersielt med dype brønner, sier Musæus, som er geolog fra NTNU og blant annet har jobbet åtte år i Equinor og som prosjektleder ved Norges Industriattachè i Paris.

Vil hente penger

Foreløpig har store deler av teamet bak Geothermal Energy Nordic vært ledende i gjennomføringen av to prosjekter for henholdsvis avising av betongdekket på motortestområdet på Oslo Lufthavn, hvor selskapet nå har en drifts- og vedlikeholdsavtale, og på helikopterlandingsplassen på Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.

Selskapet er imidlertid i diskusjoner med flere andre aktører om mulige utbygginger.

For å ta satsingen et steg videre vil derfor Musæus & co. hente penger.

SpareBank 1 Markets er engasjert for å se på muligheten for en emisjon på 50–100 millioner kroner fra nye investorer.

Pengene skal benyttes til å ta eierposter i prosjekter og til investeringer i energianlegg slik at selskapet kan befeste posisjonen som den ledende aktøren i Norden.

– Er børsnotering noe dere vurderer etter hvert?

– Vi har ikke umiddelbare planer om det, men det blir en diskusjon med de nye eierne om hvor raskt det løpet skal gå. En eller annen gang blir det nok børs, sier Bjørn Inge Tønnessen, som er nestleder i selskapets styre.

SITTER I STYRET: Bjørn Inge Tønnessen. Foto: Eivind Yggeseth

I dag sitter Tønnessen også som styreleder i børsnoterte Questerre. Han har tidligere bygget opp flere oljeselskaper, blant annet Spike Exploration (nå en del av Vår Energi), og vært analytiker i DNB Markets.

Et energiselskap

Geothermal Energy Nordic regner seg som et energiselskap.

Forretningsmodellen er å bygge, eie og drifte geotermiske anlegg for kunder, og inngå langsiktige energikontrakter med disse. Alternativt kan selskapet bygge anlegget for en kunde som selv skal eie det. Det siste vil typisk være brukere som får investeringsstøtte.

Selskapet sikter seg hovedsakelig inn mot større kunder som industriselskaper, kommuner og borettslag. Varmen kan brukes til oppvarming i for eksempel boligblokker, hoteller og sykehus, eller det kan brukes til smelting av is og snø på fotballbaner, fotgjengerområder, farlige veipartier eller andre steder hvor det trengs.

Dette er lokal, fornybar energi som ikke plager folk
Thor Erik Musæus, Geothermal Energy Nordic

Selskapet er fortsatt i den spede begynnelse, men er blant annet i gang med en studie for flere store prosjekter med mange brønner i Drammen-området. I tillegg er det i diskusjoner med større entreprenører knyttet til boligblokker og sykehus, og med fjernvarmeselskaper og idrettsanlegg.

– Vi har fått bra respons i markedet. I flere prosjekter nærmer vi oss en beslutning, sier Musæus.

Mer skånsomt

I Norge brukes 50-60 prosent av strømforbruket til oppvarming, tilsvarende rundt 35 TWh pr. år.

Musæus mener de dype brønnene har potensial til å erstatte mye av dette og sier det er flere fordeler med å hente opp varme fra store dybder.

Ifølge geologen kan èn brønn på 1.500 meter ta ut like mye energi som 25 grunne brønner. Samtidig vil en dyp brønn bare okkupere et areal på 10 kvadratmeter, mens tilsvarende energimengde fra grunne brønner ville ha krevd 4.000 kvadratmeter.

– I stedet for å teppebombe med brønner, så trenger man bare én. Dette er lokal, fornybar energi som ikke plager folk, sier han.

En annen fordel er at det avlaster strømnettet.

– Litt av utfordringen i strømmarkedet i dag er å ha tilgjengelig nettkapasitet, og kostnadene med nettutbygging er store. Strømkostnadene kan også bli høye i perioder.

For å drive Geothermals anlegg trenger man kun strøm til anleggets pumper, og det medfører lave driftskostnader.

– Hva er kostnaden for kunden?

– Vi priser oss lavere enn strøm, sier Musæus.