Utbyttefest for Røkke – tok ut 741 mill.

Selv om resultatet til Kjell Inge Røkkes pengebinge The Resource Group TRG falt med over 750 millioner kroner i fjor, unnet han seg likevel et utbytte på 741 millioner.

PENGEDRYSS: Selv om resultatet stupte for Kjell Inge Røkkes pengebinge The Resource Group (TRG) unnet milliardæren seg et saftig ekstraordinært utbytte på 741 millioner kroner. Foto: NTB Scanpix
Finans

Sent torsdag kveld ble regnskapet til Kjell Inge Røkkes holdingselskap The Resource Group TRG levert til Brønnøysundregisteret. Tallene viser at overskuddet stupte fra nesten 1,1 milliarder kroner til 326 millioner i fjor.

På tross av resultatfall tok likevel Røkke ut et ekstraordinært utbytte på 741 millioner kroner, hvor over 96 prosent går rett i foret på ham, mens resten blir fordelt på barna Elisabeth og Kristian Monsen Røkke.

På generalforsamlingen i slutten av mai ble det imidlertid besluttet at det skulle avsettes null kroner i ordinært utbytte for fjoråret.

«Når styret foreslår årets utbytte tas det hensyn til forventet kontantstrøm, finansieringskrav og behovet for en hensiktsmessig finansiell stabilitet», heter det i årsberetningen.

Ifølge Dagens Næringsliv som først omtalte regnskapet, har Røkke hentet ut 5,5 milliarder kroner i utbytte siden 2008.

Delte ut arv

The Resource Group TRG er morselskapet i Røkke-konsernet som omfatter Aker, som igjen har eierskap i Aker BP, Aker Solutions, Philly Shipyard, Akastor, Kværner, Ocean Yield, Aker BioMarine, Aker Energy og Cognite.

I 2019 endte finansinntektene i morselskapet på rett i overkant av én halv milliard kroner, ned fra 1,2 milliarder i 2018. 

The Resource Group TRG

(Mill. kr)20192018
Resultat før skatt–2.1791.383
Årsresultat–2.4901.332
Egenkapital40.71344.380
Gjeld69.97852.349

Ved utgangen av fjoråret var den totale balansen på 11,7 milliarder kroner, hvorav egenkapitalen var bokført til i overkant av 8 milliarder i morselskapet. Konsernet derimot kan vise til en total balanse på 110 milliarder, der egenkapitalen utgjør nesten 37 prosent.

Nylig skrev Kapital at barna Elisabeth og Kristian Monsen Røkke har fått 1,75 prosent eierandel hver i TRG, som etter dagens beregninger er verdt cirka 800 millioner kroner til sammen.

Da tidsskriftet verdsatte Røkke i 2018 var hans formue 40 milliarder kroner. I september i fjor anslo Kapital den tidligere fiskerens formue til 36 milliarder. Etter coronapandemien og oljepriskrigen kom, er verdier for ytterligere cirka 10 milliarder blitt visket bort.

Det er særlig fallet i børsverdien til oljeselskapet Aker BP og en midlertidig bråstopp for Røkkes to oljeselskaper Aker Energy og TRG Energy i Ghana som har redusert hans formue.

Også Aker Solutions har møtt på lokale utfordringer med brasilianske skattemyndigheter som har krevet deres brasilianske datterselskap for om lag 580 millioner kroner. Skattemyndighetene begrunner påstanden med at vilkår for en type merverdiavgift ikke er oppfylt.

Basert på Aker Solutions vurdering av situasjonen anser de ikke en fremtidig betaling som et sannsynlig resultat, og det er dermed ikke blitt foretatt avsetning i regnskapet.

Er fortsatt positive

I årsberetningen skriver styret i The Resource Group TRG at oljeserviceindustrien har vært under press de seneste årene, og at situasjonen rundt coronakrisen har ført til utfordringer for flere av selskapene i porteføljen.

«På tross av det rekordstore fallet i global oljeetterspørsel som coronaviruset har ført med seg, tror TRG fortsatt at investeringer innenfor olje og gass vil være attraktive på mellomlang og lang sikt», heter det.

Det trekkes frem at Røkke-systemet forventer at etterspørselen etter olje i årene fremover vil normaliseres igjen, som følge av befolkningsvekst, en voksende middelklasse og urbanisering

«Tilbudet av olje vil bli påvirket av OPECs strategi, oljeselskapenes investeringslyst og strammere finansielle betingelser, spesielt for skiferoljeindustrien i USA. Dette er positive faktorer for oljeprisen på mellomlang og lang sikt», skriver styret.

De tror også at en høyere kapitalkostnad for oljeindustrien kan være en trigger for oljeprisen de neste årene.

«Det har sammenheng med økende ESG-fokus fra långivere og investorer, samtidig som dagens lave oljepris øker finansinstitusjonenes skepsis til å finansiere oljeindustrien», skriver Røkke & Co.

Finansavisen kom torsdag i kontakt med både Røkkes høyre hånd og adm. direktør i TRG, Olav Revhaug, og kommunikasjonsdirektør i Aker, Atle Kigen, men ingen ønsket å kommentere regnskapet.