FSN vil gå nye runder i rettsapparatet

FSN Capital går rettens vei for å få tilbake pengene fra oppgjøret for skandaleombruste Gram Equipment. 

NULLTOLERANSE FOR SVINDEL: Thomas Broe-Andersen og FSN vil puste Procuritas i nakken til hele summen er mottatt. Foto: FSN Capital
Finans

Kjøpet av den danske produsenten av fabrikkutstyr, Gram Equipment, ved utgangen i 2017 ble en skandale for oppkjøpsfondet FSN Capital. Selskapet var langt mindre lønnsomt enn slik det ble fremstilt før handelen – senere har det blitt avdekket regnskapsjuks i Gram. 

Saken var oppe i voldgiftsretten i København, og for to uker siden ble det kjent at selgeren, den svenske PE-forvalteren Procuritas, skulle betalt motparten 87 millioner euro innen tirsdag denne uken. 

Det har Procuritas ikke gjort. 

Utsetter det uunngåelige

– Det eneste Procuritas og investorene oppnår, er å utsette det uunngåelige, uttaler FSN-partner Thomas Broe-Andersen i en av flere kommentarer sendt til pressen. 

Videre uttaler han: 

– Til tross for at den internasjonale voldgiftsretten i Danmark avsa en klar dom og Procuritas ble kjent ansvarlig for svindel og bevisst villedning i forbindelse med FSNs kjøp av Gram Equipment, har vi ikke hørt noe fra Procuritas.

Han legger til at Procuritas og deres investorer har gått mot god og ansvarlig atferd, som viser at de setter profitt over ansvarlighet og etikk.

– Det er viktig å huske at når vi har valgt å rettsforfølge Procuritas, er det ikke for vår egen skyld, uttaler Broe-Andersen.

I de utsendte kommentarene poengteres det videre at erstatningen på 87 millioner euro ikke skal tilfalle FSN, men dets investorer, før det hyttes med neven: 

– I tillegg tolerer FSN ganske enkelt ikke svindel, hverken generelt eller i markedet for selskapshandler som er så viktig for hele det globale institusjonelle investormarkedet.

Sjokkert

– Vi er sjokkert over måten Procuritas har reagert på dommen, uttaler Broe-Andersen.

– I en tid hvor sosial ansvarlighet dominerer har vi dessuten vært overrasket over den manglende interessen investorene bak Procuritas’ Fund IV har vist. De har ikke villet si det selvfølgelige, nemlig at de ikke vil beholde en finansiell gevinst som det nå er fastslått ved dom at er basert på svindel, legger FSN-partneren til.

I juni truet Procuritas med å slå Green Magnum konkurs, selskapet som solgte Gram Equipment i 2017.

jus
argentum
fsn capital
procuritas
private equity
svindel
Nyheter
Finans