Ti grunner til at markedet fortsatt vil stige – og én grunn til at den vil falle

Redusert risiko i markedet, men fare for korreksjon.

BULL Goldman Sachs' sjefstrateg ser mange grunner til at markedet vil fortsette å stige. Foto: Bloomberg
Finans

Goldman Sachs' sjefaksjestrateg Peter Oppenheimer kommer med ti gode grunner til hvorfor markedet vil fortsette å stige – og én grunn til at det kan falle. 

1. Vi er fortsatt i den klassiske «håpe»-fasen i en ny investeringssyklus som har kommet på litt bakpå etter en dyp lavkonjunktur. Den første fasen er vanligvis den sterkeste, og det forklarer årets gevinster.

2. Den økonomiske rekylen ser mer holdbar ut etter hvert som en vaksine virker mer og mer sannsynlig.

3. Goldmans egne økonomer har nylig revidert økonomiske prognoser, og resten av Wall Street bør følge.

4. Bankens Bear Market Indicator, som ble forhøyet i 2019, peker på lave risikoer for en nedtur i markedet, selv om verdsettelsene er høye.

5. Sentralbanker og myndigheter vil fortsette å gi støtte og stimuli til markeder og økonomier, og redusere risikoen for investorer.

6. Aksjerisikopremien – forventet avkastning på aksjer over obligasjoner – har rom for å dale litt ned. Siden finanskrisen har et fall i utbytterentene ikke holdt tritt med fallet i obligasjonsrentene.

7. Negative realrenter støtter aksjer. At man gjenopptar null nominell rentepolitikk, sammen med utvidet fremadrettet veiledning fra banker, skaper «et miljø med større negative realrenter». Og det vil støtte mer risikofylte eiendeler som aksjer.

8. Mens det ikke forventes at inflasjonen vil øke noe stort på kort og mellomlang sikt, kan aksjemarkeder tilby mye mer effektiv sikring mot uventede prisøkninger.

9. Sammenlignet med selskapsgjeld ser egenkapitalen billig ut, spesielt når det gjelder bedrifter med sterke balanse.

10. Den digitale revolusjonen og hvordan den vil transformere økonomien og aksjemarkedene vil fortsette. Hele markedet, inkludert tech-aksjer, kan bli korrigert hvis økonomien bremser. 

– Men med tanke på at mange av disse selskapene genererer mye penger og har sterke balanse, blir de også sett på som relativt defensive og kan fortsette å overprestere selv gjennom en korreksjon i markedet, sier strategen.

Det er likevel én ting som gjør at markedene kan falle, slik Oppenheimer ser det. Og det er hvis rekylen, som markedene allerede har priset inn, uteblir. 

– I dette tilfellet ser vi rom for en korreksjon på kanskje opptil 10 prosent mens investorer ser på nytt på veien til vekst fremover, sier han. 

goldman sachs
Peter Oppenheimer
rekyl
Nyheter
Finans
Børs