Nordea-strateg Erik Bruce har overvekt i IT-sektoren og mener det er få likheter med IT-boblen

Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen har fortsatt overvekt i IT-aksjer, selv om prisingen er høy. Duoen mener likevel det er få likhetstrekk med IT-boblen.

HØY PRISING: Nordea-strateg Erik Bruce mener IT-selskapene prises høyt i dag, men sammenligner man med IT-boblen er P/E på 28, sammenlignet med 62 da boblen sprakk. Foto: NTB
Finans

Den teknologitunge Nasdaq-indeksen har falt nær 10 prosent fra toppen fra begynnelsen av september. Minikorreksjonen i teknologiaksjer har økt spekulasjonene om at vi på ny står midt i en IT-boble, 20 år etter at den forrige sprakk.

«Det er imidlertid noen vesentlige forskjeller på dagens IT-sektor og boblen som sprakk for 20 år siden, som tilsier at vi ikke får en tilsvarende sprekk nå», skriver Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i en rapport.

Siden begynnelsen av 2019 har IT-aksjene på S&P 500 doblet seg, mens S&P 500 alene «kun» har steget med 35 prosent.

«Selv om oppgangen i IT-aksjer de seneste årene har vært sterk, er den langt unna det vi så i opptakten til IT-boblen. I de fem årene frem til boblen sprakk i mars 2000 steg IT-aksjene på S&P 500 med 1000 prosent. Oppgangen på slutten av nittitallet var i det store og hele langt mer spekulativt drevet enn dagens oppgang», skriver strategene.

Høy prising

Bruce og Bernhardsen mener IT-selskapene er høyt priset i dag, men trekker frem at prisingen er langt unna nivåene under IT-boblen.

«For 20 år siden ble IT-selskapene på det meste priset til 62 ganger inntjeningen, sammenlignet med 28 gangeren i dag. Samtidig har dagens IT-selskaper i større grad vist at de evner å tjene penger. Flere av de store IT-selskapene leverte inntjeningsvekst i andre kvartal, i klar kontrast til de fleste andre selskaper, skriver duoen.

De viser til at på 2000-tallet hadde IT-selskapene gjerne en svakere inntjening, og prisingen var i enda større grad basert på forventninger om inntjening i fremtiden.

Fortsatt overvekt

En annen ting Nordea-strategene liker med IT-selskapene er deres store markedsmakt, som også gir prisingsmakt.

«Flere av IT-selskapene har store kontantreserver, som gjør at de er i stand til å kjøpe opp konkurrenter og ny teknologi. IT-sektoren vil etter at å dømme også få støtte av det strukturelle skiftet mot økte IT-investeringer», heter det i rapporten.

Bruce og Bernhardsen tror riktignok at veksten ikke blir like høy som den har vært.

«IT-selskapene, med store fremtidige inntektsstrømmer, har dratt spesielt stor nytte av rentefallet. Nå skal rentene neppe mye lavere. Samtidig er prisingen allerede relativt høy. Vi tror på god, men mer edruelig vekst i IT-sektoren fremover. Det forsvarer vår overvekt i sektoren», skriver de.

erik bruce
nordea wealth management
joachim bernhardsen
Nyheter
Finans
Børs