– Sentimentet i markedet har surnet

Nordea-strateger mener at en Biden-seier trolig vil være positivt for markedene.

NORDEA-STRATEGER: Erik Bruce og Joachim Bernhardsen. Foto: Eivind Yggeseth
Finans

Stadig flere land introduserer nå nye coronatiltak. Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen mener at markedet med dette bakteppet repriser utsiktene for inntjeningen fremover og at sentimentet i markedet har surnet denne uken.

De er imidlertid forsiktige med å sette gjeninnhentingen i inntjeningen på pause for lenge. 

«Det amerikanske presidentvalget nærmer seg. Biden leder med en solid margin. Får han kontroll over begge kamre i Kongressen blir det fart på finanspolitikken. Det bør være positivt for markedet», skriver Bruce og Bernhardsen i en fersk rapport.

Ingen overraskelse

Nordea-strategene mener at en smittebølge nummer to ikke burde komme som en overraskelse på markedet.

«Den eksponentielle veksten i smittede, som nå også for alvor vises i døde og sykehusinnleggelser, har imidlertid utløst tøffe restriksjoner – trolig tøffere enn konsensusoppfatningen i markedet. Historien om et syklisk oppsving, og med det normalisering i inntjeningen, trekkes derfor i tvil», skriver de to strategene.

De påpeker at det imidlertid er noen vesentlige forskjeller fra situasjonen i vår.

«Skoler og barnehager holdes fortsatt åpne. Det er viktig for tilbudet av arbeidskraft. Utover å oppmuntre arbeidere til å jobbe hjemmefra er det ikke innført spesielle restriksjoner på arbeidsplasser», skriver de videre, og peker på at dette er en grunn til at de ikke tror det dramatiske aktivitetsfallet fra i vår vil gjenta seg.

I tillegg har myndigheter gått langt i å kompensere privat sektor for inntektsbortfallet som følge av restriksjonene.

«Så lenge bortfallet av arbeidsinntekt blir kompensert av myndigheter vil husholdninger være klare, og ha evnen, til å øke forbruket når restriksjonene letter», fortsetter Bruce og Bernhardsen.

Normalisering

Selskapene har fortsatt å levere sterke resultater etter de kraftige positive overraskelsene i andre kvartal, og ifølge Nordea-strategene ligger det i tredje kvartal an til at den faktiske inntjeningen slår estimatene med 15 prosent.

De trekker frem at inntjeningen helt klart vil svekkes over de neste par kvartalene, noe som rettferdiggjør en reprising. Men påpeker samtidig at det ikke er mange barer eller restauranter som er notert på de globale børsene.

«Noen næringer, som flyselskap og turisme rammes direkte av restriksjonene, men de fleste andre er mer eksponert mot andrehånds-effekter fra et eventuelt fall i samlet etterspørsel», skriver Bruce og Bernhardsen, som tror dette vil demmes opp av myndigheter som «bygger bro» over tapet av inntekt for husholdninger og selskaper.

«Vi opprettholder derfor synet på at inntjeningen vil normaliseres. De strenge restriksjonen tilsier at det kan bli på et noe senere tidspunkt enn først antatt, men det avhenger av hvor lenge vi trenger dagens restriksjoner for å få ned smittbølgen og når vi har en vaksine», påpeker strategen.