Dette blir vinnerne til neste år

Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen tror sykliske sektorer som industri og råvarer vil være vinnerne til neste år.

LIKER SYKLISK: Sjefsstrateg Erik Bruce i Nordea tror på et syklisk oppsving i 2021. NTB
Finans

Coronaåret 2020 er snart historie og Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen sendte fredag ettermiddag ut årets siste nyhetsbrev.

«Året er ikke helt over enda, men markedene ser ut til å avslutte året sterkt, blant annet med utsikter til enighet om en finanspolitisk pakke i USA. Når vi ser tilbake på 2020 har det vært preget av skjev utvikling på tvers av sektorer. Det er imidlertid en grunn til at ting har gått som det har gått, og de fleste sektorer har utviklet seg i tråd med inntjeningsutviklingen», skriver strategene.

Gjennom pandemien har spesielt vekstselskaper hatt sterk utvikling, og det er selskaper som prises høyt i forhold til inntjeningen de neste tolv måneder. 

«Det forsvares med at forventningen til inntjeningen lenger frem i tid er sterk. Selskaper med gode inntjeningsutsikter frem i tid har dratt særlig nytte av rentefallet. Mange av disse selskapene finnes typisk innenfor IT-sektoren», skriver Bruce og Bernhardsen.

To vinnere

I november startet en rotasjon ut av vekstaksjer og inn i verdiaksjer. Den seneste tiden har imidlertid rotasjonen mistet moment, men det er et sentralt spørsmål om rotasjon vil fortsette neste år.

«Og det er gode argumenter for at de lavere priset verdiselskapene skal gjøre det bedre. Rentene kan komme opp, noe som vil støtte verdi fremfor vekstselskaper. Videre er det grunn til å tro at et syklisk oppsving i større grad vil støtte verdiselskaper. Vi er likevel ikke helt overbevist. To av de heteste verdikandidatene, bank og energi, står overfor strukturelle utfordringer som kan tynge sektorene. Hvor sterkt oppsvinget blir og hvor mye rentene kommer opp vil trolig avgjøre om den påbegynte rotasjonen fortsetter inn i neste år», heter det i nyhetsbrevet.

Nordea-strategene er ydmyke i forsøket på å forutse vinnerne, men gir det likevel et forsøk.

«Hvis vi likevel skal prøve oss tror vi de sykliske sektorene vil gjøre det bra, deriblant industri og råvarer. Disse sektorene har allerede prestert sterkt, men etter hvert som den finanspolitiske stimulansen dreies mot mer infrastrukturinvesteringer tror vi det er rom for fortsatt solid utvikling».