Knuste børsen med grønne aksjer, corona og «deilige» Kahoot

Andreas Berdal Lorentzen og Halvor Strand Nygård rir tre megatrender. Uttellingen er god.

SUKSESSDUO: Andreas Berdal Lorentzen (t.v.) og Halvor Strand Nygård leverte en kruttsterk avslutning på 2020. Foto: Steffen Aaland
Finans

Etter to og et halvt år hos Kjetil Holta returnerte suksessforvalter Andreas Berdal Lorentzen for ett år siden til Storebrand-systemet som forvalter for Delphi Nordic. 

Under Lorentzens ledelse var Storebrand Vekst blant Norges beste aksjefond i flere år på 2010-tallet. Fra 1. juni fikk han tidligere SEB-analytiker Halvor Strand Nygård med på laget.

Knuste indeks i desember

Månedsrapporten for desember viser at duoen klarte pene 32,5 prosent avkastning i 2020. Til sammenligning steg referanseindeksen VINX Benchmark Cap 25,2 prosent.

Meravkastningen materialiserte seg etter en desember måned hvor fondet knuste til med hele 10 prosent avkastning, mot referansens 1,4 prosent.

– Desember var fantastisk, men moroa startet da vi fikk satt egen portefølje 1. april. I den perioden fikk vi en avkastning på 53,9 prosent, hvorav meravkastningen kom på hele 24,4 prosentpoeng, sier Lorentzen.

Grønn bølge – og corona

Forvalterne legger ikke skjul på at den grønne bølgen har vært en viktig bidragsyter. I desember var de fremste grønne vinnerne hydrogenselskapet Hexagon Purus, karbonfangstselskapet Aker Carbon Capture  og plastresirkuleringsselskapet Agilyx  .

Hexagon Purus ble skilt ut fra Hexagon Composites notert på Euronext Growth 14. desember, med Delphi som såkalt hjørnestensinvestor. Aksjen steg over 80 prosent før 2020 var omme. Aker Carbon Capture smalt opp over 93 prosent i desember, mens Agilyx steg over 50 prosent.

Samtidig understreker forvalterne at meravkastningen handler om mer enn grønn bølge.

– Blant annet hadde vi en stor post i Recipharm, en legemiddelprodusent som blant annet skal levere coronavaksine for Moderna i Europa. I midten av måneden kom det et bud fra EQT og vi solgte oss ut. I tillegg fikk vi god drahjelp fra gamingselskapene EG7 og Thunderful, samt NKT med sine kabler som blant annet tar strøm fra havvindinstallasjoner til land, sier Lorentzen.

– Deilige Kahoot!

En annen sterk bidragsyter var teknologi- og læringsplattformselskapet Kahoot   , som avsluttet et ellevilt år med å stige over 40 prosent i julemåneden. 2020-avkastningen toppet 330 prosent.

Men det skal mer til for å gi Delphi-forvalterne høydeskrekk.

– Kahoot er unikt, og det er deilig at et slikt selskap er børsnotert i Oslo. Da tenker vi på forretningsmodellen, potensialet, og ikke minst bekreftelsen av potensialet med Softbank på eiersiden. Verdsettelsen er krevende, men oppsettet er bra og vi tror den høye veksttakten vil fortsette i noen år til, sier Nygård.

– Kursoppgangen gjør det enkelt å hente penger og vokse, og det hjelper også med en toppsjef og hovedeier som kjøper aksjer for betydelige beløp gjennom hele 2020, istemmer Lorentzen.

– Er Kahoot en oppkjøpskandidat?

– Noen hevder det, og det er absolutt mulig. Men det er ikke derfor vi eier aksjen, svarer han.

– Feil ikke å tro på grønt

Vinneraksjene er stort sett å finne i de tre megatrendene Lorentzen og Nygård har definert for Delphi Nordic: Bærekraft, helse og teknologi.

– Ekstra fokus på disse trendene betyr ikke at vi skal utelukke andre investeringer, men hittil ser det ut som vi har truffet godt på både trendene og enkeltinvesteringer i disse, sier de to.

– Hvordan forklarer dere den grønne bølgen?

– Det er mye regulatorisk støtte å finne, og som skaper grobunn for fornybar industri fremover i tid. EUs taksonomi er jo et viktig eksempel, men vi ser også land etter land etablere sine egne hydrogenstrategier, sier Nygård. 

– Spredningen i feltet av fornybare selskaper er stor nå, og vil være det en god stund. Mange ulike selskaper og mange ulike teknologier vil tiltrekke seg mye kapital, og bare tiden vil vise hvem som lykkes. Det blir iallfall feil ikke å tro på grønn bølge, fortsetter han.

– Norden langt fremme

Lorentzen mener det er en vanskelig øvelse å skille mellom luft og substans i en stadig større jungel av grønne selskaper.

– Vi har sterk tro på vindkraft, og store, robuste selskaper som Vestas og Ørsted er inne blant våre ti største poster. Her er det veldig enkelt å regne på multipler og om aksjene er dyre eller billige. I prosjektselskaper med små inntekter og mye fremtid er det verre. Vi har noen slike i porteføljen, og baserer oss da gjerne på vurderinger av kapitalbehov og høy tillit til ledelse og strategi, forklarer han.

– Det å ha Norden som investeringsunivers øker samtidig sjansen for å treffe grønne vinnere, ettersom regionen ligger langt frem på grønne trender og mange selskaper der er åpenbart bra posisjonert til å ta en del av bølgen som kommer. Det å være en del av Storebrand-systemet, som har 30 års erfaring med grønne investeringer, tror vi også er til vår fordel, sier Lorentzen videre.

For øvrig kjøpte Delphi Nordic seg i desember inn i Hennes & Mauritz, Royal Unibrew, Nordea og SKF, og solgte seg ut av Sampo, Ericsson, Atlas Copco, Telenor og Photocure.

De tre største posisjonene ved utgangen av 2020 var Novo Nordisk (7,01 prosent), Vestas (4,20 prosent) og Hexagon AB (3,89 prosent). 

EUs taksonomi

  • EUs handlingsplan for bærekraftige investeringer – innføres 1. januar 2022.
  • Går ut på at en virksomhet må gi et vesentlig bidrag til minst ett av EUs seks klimamål.
  • I tillegg skal virksomheten ikke gjøre betydelig skade for noen av de øvrige målene.


Klimamålene

  1. Bremse global oppvarming (overholde Paris-avtalen)
  2. Klimatilpasning
  3. Bærekraftig bruk/vern av vann og marine ressurser
  4. Overgang til sirkulær økonomi
  5. Forhindre/kontrollere forurensning
  6. Verne/gjenopprette biologisk mangfold og økosystemer