Strateger: – Frykten i markedet slapp fort taket

Nordea-strateger mener at en konkurs i kinesiske Evergrande allerede i stor grad er priset inn.

Publisert 25. sep. 2021 kl. 10.55
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 303 ord
NORDEA-STRATEGER: Erik Bruce og Joachim Bernhardsen. Foto: Eivind Yggeseth

Evergrande-problemene i Kina tynget markedet i starten av uken. Men frykten slapp fort taket og aksjemarkedet har kommet sterkt tilbake, skriver Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i en rapport.

Bekymringene for at den kinesiske eiendomsgigantens finansielle problemer ville spre seg til andre eiendomsselskaper og banksektoren var mange, og børsene verden over falt tungt.

«Frykten for smitte var nok overdrevet og utover i uka kom markedet kraftig tilbake. Det var ingen tegn i markedet for statsobligasjoner på frykt for ringvirkninger av problemene i Kina. Lange renter steg markant mot slutten av uka», påpeker strategene.

Konkurs

Bruce og Bernhardsen trekker frem at de mest pessimistiske satt likhetstegn mellom problemene i Evergrande og konkursen i Lehman Brothers i september 2008.

«Lehman Brothers hadde, og Evergrande har, en svak finansiell stilling, men likheten stopper der. En konkurs i Evergrande er i stor grad priset inn», skriver Nordea-strategene, og påpeker at Evergrande-kursen har falt 80 prosent siden årsskiftet og at obligasjonslånene handles til 25 prosent av pålydende.

«Evergrande i sin nåværende form er etter alt å dømme historie. Selskapet klarte ikke å utbetale renter på et dollarlån på torsdag. Det er en 30 dagers «grace»-periode før den manglende renteutbetalingen slår over i en konkurs, men det er lite som tilsier at Evergrande skal klare å imøtekomme sine forpliktelser fremover», fortsetter Bruce og Bernhardsen.

Av Evergrandes gjeld på 300 milliarder dollar, forfaller 38 milliarder det neste året, og det gjenstår en milliard i renteutbetalinger innen årsskiftet.

Ifølge strategene skal samtaler om en statlig restrukturering, der selskapet blir delt opp eller eiendeler solgt ut, være igang, og de tror konsekvensene av en konkurs vil bli større om man ikke her finner en løsning.

«Mange husholdninger har betalt forskudd på nye boligprosjekter. Uten tiltak fra myndighetene er disse midlene tapt. Vi tror likevel konsekvensene vil være håndterbare», fastslår Nordea-strategene, og påpeker at bankene allerede har gjort store avsetninger til tap.