7 tips til de som skal kjøpe hytte i sommer

Forbrukersjefen i Huseierne, Carsten Pihl, minner om det som er verdt å huske på ved et eventuelt hyttekjøp. Slik kan du unngå at drømmehytten blir et mareritt.

SJEKKLISTE: Hytter ved sjøen står ofte i mer fuktig klima og mer værharde områder enn vanlige boliger. Derfor er det ifølge Carsten Pihl, forbrukersjef i Huseierne, viktig å sjekke nøye hvordan tak, kjeller og kledning er. Foto: Dreamstime
Fritidsbolig

– Det er viktig at man sjekker tilstanden til hytten godt før man legger inn bud. Dermed unngår man at drømmehytten blir et mareritt, sier Carsten Pihl, forbrukersjef i Huseierne.

Prisene opp

Fredag viste tall fra Eiendom Norge at prisene for fritidsboliger ved sjøen har steget med 3,9 prosent det siste året. 

Den typiske sjøhytten koster nå i snitt 2.867.474 kroner.

I løpet av det siste året ble det solgt 2.164 fritidsboliger ved sjøen, noe som er en oppgang på 9,5 prosent fra året før.

I mai og juni 2020 ble det solgt 715 sjøhytter, noe som er 40,2 prosent flere enn i mai og juni i 2019.

Strenge regler

Forbrukersjefen i Huseierne minner om det som er verdt å huske på ved et eventuelt hyttekjøp. Noen hytter kan være mindre enn man skulle ønske, og noen tenker kanskje at det løses ved utbygging. Det er imidlertid for noen lettere sagt enn gjort.

– Det er også lurt å sjekke hvilke muligheter det er for å bygge på eller endre fasaden. Noen kommuner er ganske strenge, så selv de å få inn større vinduer kan bli en utfordring og kreve mye papirarbeid, advarer Pihl.

Hytter ved sjøen står ofte i mer fuktig klima og mer værharde områder enn vanlige boliger. Derfor er det ifølge forbrukersjefen også viktig å sjekke nøye hvordan tak, kjeller og kledning er. 

– Hvis hytten har stått tom eller vært lite brukt er det viktig å sjekke hvordan vedlikeholdet er, forteller Pihl.

– En del eldre hytter er også bygget i etapper, og ofte på dugnad. Da er overgangen mellom de ulike etappene steder man skal sjekke ekstra nøye, sier Pihl.

Han oppfordrer til å lese salgsdokumentasjonen nøye, særlig tilstandsrapporten og selgerens egenerklæring for å få vite den tekniske tilstanden.

– I eiendomsmeglerens beskrivelse vil man for eksempel kunne finne oversikt over hvilke rettigheter som følger med hytten. Er det strandrett, båtplass eller bryggerett? 

– Og hva med parkeringen? Sjekk nøye, så du ikke får noen overraskelser, råder Huseiernes forbrukersjef.

Han har listet opp syv punkter du må sjekke før hyttekjøpet:

  • Taket: Sjekk takbelegget og kryploftet. Se etter lekkasjespor innvendig.
  • Kjeller/krypkjeller: Se etter fukt / vannskader.
  • Utvendig kledning og vinduer: Hvor gamle er vinduene? Sjekk kledningen, og særlig nederst mot grunnmuren. Råte er et dårlig tegn, mens manglende maling er forholdsvis enkelt å gjøre noe med.
  • Vann og kloakk: Er hytten tilkoblet det kommunale vann og kloakk-anlegget eller er det brønn og septik? Kommer det da pålegge om tilkobling om noen år? Det vil koste penger!
  • Tomten: Få klarlagt hvor tomtegrensene går: Noen ganger er det gjerder, men det er ikke gitt at grensen går der.
  • Området rundt: Er det planlagt for flere hytter, eller vil omgivelsene forbli som de er?
  • Brygge / strand / vei: Følger det rett til bryggeplass eller strandrett med hytta? Slike rettigheter skal det opplyses om i salgsoppgaven.
sjøhytter
huseiernes landsforbund
carsten pihl
hytter
Nyheter
Fritidsbolig