Eks-Yara-topp anker erstatningssak

Tidligere Yara-direktør Daniel Clauw fikk ikke medhold i sitt erstatningskrav mot staten på 17 millioner kroner. Nå anker han avgjørelsen.

MANGE RETTSRUNDER: Advokat Fredrik Berg representerer tidligere Yara-topp Daniel Clauw, her avbildet da korrupsjonssaken gikk i rettssystemet. Nå er det duket for ny runde i erstatningssøksmålet.  Foto: Iván Kverme

I 2016 ble Daniel Clauw, som tidligere jobbet som viseadm. direktør i Yara, frikjent for grov korrupsjon i Borgarting lagmannsrett. Det samme ble eks-toppsjef Thorleif Enger og tidligere konsernsjef Tor Holba. For tidligere juridisk direktør Ken T. Wallace ble straffen skjerpet, til syv års fengsel.

I etterkant har alle de tre frikjente krevd erstatning fra staten, og før jul ble det klart at Clauw tapte sin sak. Nå anker han dommen fra Oslo tingrett til lagmannsretten.

«Vi anker fordi Daniel Clauw ønsker et riktig resultat. Det har han ikke fått med denne dommen som utlegger erstatningsreglene uriktig og tar feil av sakens faktum», skriver Clauws advokat Fredrik Berg i en kommentar til Finansavisen.

Korrupsjonssaken mot Yara

I april 2011 varslet Yara Økokrim om mulig korrupsjon knyttet til et prosjekt i Libya. I januar 2014 ble selskapet ilagt et forelegg på 295 millioner kroner av Økokrim for grov korrupsjon i Libya, India og Russland.

Yara erkjente bestikkelser for over 70 millioner kroner.

De fire tidligere Yara-toppene Thorleif Enger (konsernsjef i Yara fra 2004 til 2008), Ken Wallace (tidligere juridisk direktør og medlem av konsernledelsen i Yara fra 2004 til 2008), Daniel Clauw (tidligere driftsdirektør og visekonsernsjef, satt i konsernledelsen fra 2004 til 2006) og Tor Holba (var i konsernledelsen fra 2004 til 2012) ble alle tiltalt for korrupsjon.

Alle de tiltalte ble dømt i Oslo tingrett i 2015, men anket avgjørelsen. Borgarting lagmannsrett fant i desember 2016 at Enger, Holba og Clauw var uskyldige, mens Wallace fikk syv års fengsel. Wallace anket dommen til Høyesterett, men anken ble forkastet.

Burde reagert

Clauw krevde over 17 millioner kroner av staten ved Justis- og beredskapsdepartementet, og erstatningssaken gikk i Oslo tingrett i oktober i fjor. Da hadde han først forsøkt å få erstatning via Statens sivilrettsforvaltning – uten hell.

Tingretten mente blant annet at Clauw ikke stilte spørsmål ved betalingen til konsulenten i Libya, selv om han forsto at betalingsmetoden var uetisk. I tillegg påpekes det i dommen at den tidligere Yara-direktøren ikke fortalte alt han visste om prosjektet da han ble avhørt av politiet i mai 2012.

Clauw er ikke overraskende uenig i flere av punktene i tingrettsdommen. I anken kommer det blant annet frem at juridisk direktør Wallace hadde forsikret ham om at de konfidensielle betalingene var lovlige.  

Det tilbakevises også at Clauw har tilbakeholdt informasjon. Berg skriver i anken at eks-direktøren hverken visste om betalingsmottager, størrelse eller hensikt da han ble pågrepet.  

Dessuten påpeker advokaten at den langvarige prosessen har vært krevende. Clauw har måttet bo borte fra hjemmet sitt i Frankrike i fem måneder mens straffesaken gikk i det norske rettsapparatet. I tillegg fikk saken stor oppmerksomhet i mediene, og Clauw ble identifisert ved navn. 

Fikk rekorderstatning

Det er foreløpig bare Holbas sak om er endelig avgjort. Han ble i utgangspunktet tilkjent 14 millioner kroner i erstatning fra sivilrettsforvaltningen, men tok saken til retten fordi han ikke var fornøyd. I februar i fjor avgjorde tingretten at han skulle få rekordhøye 35 millioner kroner, men staten anket.

Partene inngikk deretter forlik, slik at Holba til slutt endte opp med en erstatning på 22 millioner kroner.

Engers erstatningssak skal behandles i Oslo tingrett i mars i år.

Det var i 2011 at Økokrim startet etterforskningen av Yara, etter mistanker om korrupsjon i forbindelse med et prosjekt i Libya. Selskapet varslet selv myndighetene, og i januar 2014 ble Yara ilagt et forelegg på 295 millioner kroner for grov korrupsjon i Libya, India og Russland. Clauw, som tidligere jobbet som viseadm. direktør i selskapet, var en av fire ledere som samme år ble tiltalt for grov korrupsjon.