– Uakseptabelt med dobbel timepris

– Selv om man må stille godt forberedt i Høyesterett, kan det ikke forsvare noe i nærheten av den høye timesatsen som de store firmaene opererer med, sier advokat Christian Lundin.

Publisert 28. jan. 2020 kl. 21.08
Oppdatert 30. jan. 2020 klokken 07.55
Lesetid: 5 minutter
Artikkellengde er 1167 ord
EKSPERTISE: Advokat Christian Lundin i Ness Lundin sier at hans firma har prosedert EØS-rettslige problemstillinger en rekke ganger for domstolene, til «halv pris». Foto: Michaela Klouda Fotography

Christian Lundin i advokatfirmaet Ness Lundin har fulgt med på debatten om timepriser for advokater, som startet med et oppslag i Finansavisen. Der het det at «Advokatutgiftene i Høyesterett eksploderte. Da tok dommerne grep». 

Senere har det vært nevnt timepriser på 6.250 kroner, og trolig oppe i hele 10.000 kroner, i saker med de fem største advokatfirmaene om internasjonal voldgift, oppkjøp og fusjoner. Her møter de norske advokatene motstand fra advokater i New York og London, som ikke er fremmed for slike timesatser.

– Det er tøv

– Jeg ser at ledende partner, advokat Morten Goller, i Wiersholm hevder at EØS-rettslige problemstillinger er årsaken til den høye timesatsen, og bruker NAV-saken som eksempel. Dette er etter min mening bare tøv, sier partner Christian Lundin. 

Han begrunner det slik:

– Vårt firma har i løpet av de seneste drøye ti årene prosedert EØS-rettslige problemstillinger en rekke ganger for domstolene, herunder for tingretten, lagmannsretten, Efta-domstolen, og fire ganger for Høyesterett. I Høyesterett har vi fått medhold i at norsk lov er i strid med EØS-retten, og vi har fått staten dømt til å betale erstatning for brudd på EØS-retten, sier Lundin.

Det kan ikke forsvare noe i nærheten av den høye timesatsen som de store firmaene opererer med
Christian Lundin, advokatfirmaet Ness Lundin

Det brukes også som argument at Høyesterett krever at sakene er godt forberedt. 

– Vi har prosedert en rekke saker for Høyesterett, og jeg kan bekrefte at sakene må være godt forberedt. På den annen side kan det ikke forsvare noe i nærheten av den høye timesatsen som de store firmaene tydeligvis opererer med, sier Lundin.

Min personlige erfaring er at høyere timepriser ofte reflekteres i tilsvarende lavere timetall
Morten Goller, advokatfirmaet Wiersholm

Morten Goller er ikke enig i fremstillingen:

– Som det fremgikk klart av uttalelsen kommenterte jeg ikke timesatsene, men det totale kostnadsnivået i rettssaker, sier han.

– Det er selvfølgelig ingen sammenheng mellom EØS-rett og timepriser. Poenget mitt var at rettsreglenes økende kompleksitet og tilgangen på rettskilder, slik også professor Woxholth kommenterte i Finansavisen, har medført at sakenes omfang har økt. Det brukes derfor flere timer på å forberede og gjennomføre rettssaker nå enn før, noe som driver opp det totale kostnadsnivået.

MER SAMMENSATT: - Det blir altfor enkelt å sette likhetstegn mellom timepris og kostnad, advarer ledende partner Morten Goller i Wiersholm. Foto: Fotograf Nicki TWang

Goller mener at advokatene har et ansvar, men domstolene kan også bidra. 

– Min personlige erfaring er  at høyere timepriser ofte reflekteres i tilsvarende lavere timetall, slik at totalkostnaden for klienten ikke blir høyere – tvert imot. Det blir i det hele tatt altfor enkelt å sette likhetstegn mellom timepris og kostnad.

Det er over dobbelt så høy timesats som jeg benyttet
Christian Lundin, advokatfirmaet Ness Lundin

Lundin forteller at han nylig prosederte det han omtaler som en «oversiktlig og relativ enkel» personskadesak for Aust-Agder tingrett. 

Her representerte han to brødre etter et drap, og Løvenskiold Handel AS – som var saksøkt – var representert ved en partner i Wikborg Rein. 

– Advokaten krevde omkostninger med basis i en timesats på 5.500 kroner, uten moms. Det er over dobbelt så høy timesats som jeg benyttet. 

Jeg mener at det er hinsides all fornuft å kreve omkostninger basert på denne timesatsen
Christian Lundin, advokatfirmaet Ness Lundin

– Jeg mener at det er hinsides all fornuft å kreve omkostninger basert denne timesatsen av to uføretrygdede menn som er etterlatt etter et grufullt drap, og som hadde behov for å finne ut om Løvenskiold Handel hadde begått en erstatningsbetingende handling ved å ikke følge opp den ansatte som hadde begått drapshandlingen. 

Råd fra Høyesterett

Høyesterett ved dommer Clement Endresen har skrevet:

«Et naturlig korrektiv kan være å ta utgangspunkt i hvilken timepris et rimelig antall dyktige advokater innenfor saksfeltet ville vært villig til å ta på seg prosessoppdraget for».

Ifølge Lundin ble Løvenskiold frifunnet i tingretten, men dommen ble anket, og det ble senere inngått et forlik. 

– Heldigvis ble Løvenskiold ikke tilkjent saksomkostninger.

FORESLÅR BEREGNING: Høyesterettsdommer Clement Endresen har indikert hvordan timeprisen kan beregnes. Foto: Høyesterett

Lundin viser til at høyesterettsdommer Clement Endresen har gitt noen viktige rettesnorer:

Dommeren skrev i en artikkel Lov og rett:

«Et naturlig korrektiv kan være å ta utgangspunkt i hvilken timepris et rimelig antall dyktige advokater innenfor saksfeltet ville vært villig til å ta på seg prosessoppdraget for».

Høyesterett aksepterte å legge til grunn en timesats på 2.600 kroner i timen, eksklusive moms
Christian Lundin, advokatfirmaet Ness Lundin

– Jeg har arbeidet som advokat i 25 år, og har ikke hørt om noen som er i nærheten å kreve 5.500 kroner, eksklusive moms i timen på fagområdet personskadeerstatning, som saken mot Løvenskiold gjaldt, sier Lundin. 

Det er timepris som fremstår som hinsides all relevant praksis

Han viser til en storkammersak fra Høyesterett høsten 2014.

Saken er inntatt i Rettstidende samme år:

Det er på tide at kundene som kjøper advokattjenester våkner opp
Christian Lundin, advokatfirmaet Ness Lundin

– Det var en komplisert erstatningssak med mye økonomi og jus. Saken gjaldt skatteulempe og kapitaliseringsrente som skulle brukes ved alle erstatningsoppgjør. Høyesterett aksepterte å legge til grunn en timesats på 2.600 kroner i timen, eksklusive moms. Det samme ble lagt til grunn i en annen erstatningssak.

– Det er på tide at kundene som kjøper advokattjenester våkner opp. 

Han mener at det er mange små og mellomstore firmaer som kan tilby like god kvalitet på advokattjenestene til en vesentlig lavere pris enn det de store firmaene opererer med. 

– Det er ikke nødvendig å engasjere en advokat til 6.000 i timen når man får like god kvalitet til under halvparten av prisen.

– Begrav timepris

En annen som har engasjert seg i spørsmålet om prising av tjenester, timepris og timefakturering er Geir Herskedal. 

Han jobber for Torget Konsulenter, et regnskapsbyrå i Bergen eiet av Hølleland Holding.

– Når skal norske tjenestetilbydere begrave timepris, som blant annet gjelder advokater, revisorer, konsulenter, IT-folk og regnskapsførere?, spør han.

– TIMEPRIS ER FORELDET: – Det viktigste poenget her, er å prise det man kan og vet, ikke det man gjør, sier Geir Herskedal. Foto: Studio 1 Fotografene

Herskedal påpeker at metoden med timefakturering fylte 100 år i 2019. 

– Alle forstår at kunder kjøper og betaler for den verdien tjenesten har. Man betaler ikke for «én time», understreker Herskedal.

Man betaler for kunnskapen, erfaringen og merkevaren
Geir Herskedal, Torget Konsulenter

Han viser til det såkalte «vann-diamant»-paradokset. 

– Hvorfor er diamanter mye mer verdt enn vann, når vi vet at vann er livsviktig? Vi mennesker er opptatt av resultater, ikke av timer. Man betaler for kunnskapen, erfaringen og merkevaren som fører kunden til et ønsket mål. Verdi er «subjektivt», derfor er det enormt stor forskjell på hva kunden ser verdi i. 

Kunden ønsker at antallet timer skal være lavt, mens leverandøren ønsker flest mulig timer. 

– Den eneste felles interessen begge parter har, er at resultatet skal bli best mulig for begge. Timefakturering ivaretar ikke slike mål. Det viktigste poenget her, er å prise det man kan og vet, ikke det man gjør. Det er ikke enkelt. Men det er mye vi gjør, selv om det ikke er enkelt.