Kanadiske Bombardier krever 231 mill. av Bane NOR

Bane NOR må møte i Oslo tingrett neste uke, etter at kanadiske Bombadier Transportation tapte en anbudskonkurranse.

MÅ I RETTEN: Bane NOR, som representeres av Regjeringsadvokaten under neste ukes rettssak, la ikke nok vekt på pris, mener kanadiske Bombardier.  FOTO: NTB scanpix
Jus

For snart to år siden meldte Bane NOR at franske Alstom vant anbudskonkurransen i forbindelse med nytt ombordsystem for signalanlegg i alle norske tog. Kontrakten hadde ifølge Teknisk Ukeblad en verdi på i underkant av to milliarder kroner.

Alstoms kanadiske konkurrent Bombardier Transportation var imidlertid ikke fornøyd med tildelingen, og gikk til sak mot Bane NOR. Selskapet hevder den statlige aktøren vurderte tilbudene «i strid med anskaffelsesregelverket, og dette resulterte i at Bombardier ikke ble tildelt kontrakten».

Derfor krever Bombardier nå 243,5 millioner svenske kroner av Bane NOR som plaster på såret, det vil si rundt 231 millioner norske kroner med dagens kurs. I neste uke møtes partene i Oslo tingrett.

Tapte tross lavere pris

Det nye anlegget er et ledd i arbeidet med å gjøre det mulig for norske tog å kjøre på linjer som har det nye europeiske signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS). I sluttinnlegget levert til tingretten skriver Bombardier at deres tilbud til Bane NOR var langt billigere enn Alstoms:

«Vinnende leverandørs tilbud var 18,69 prosent dyrere enn Bombardiers tilbud. Likevel ga denne prisforskjellen en poengforskjell som kun utgjorde 7,24 prosent av skalaen Bane NOR anvendte for tildelingskriteriet «Cost». Dette utgjør et avvik på cirka 11,5 prosentpoeng, noe som klart overskrider aksepterte avvik i retts- og klagenemndspraksis».

Bombardier mener pris ble for lite vektlagt i forhold til hva man kunne forvente. Hadde Bane NOR derimot lagt vekt på de ulike kriteriene i tråd med kravene til likebehandling, hevder det kanadiske selskapet at kontrakten ville blitt tildelt dem.

Beløpet på 243,5 millioner svenske kroner tilsvarer fortjenesten Bombardier ville hatt dersom det vant kontrakten.

Avviser påstandene

I tillegg leverte Bombardier et tilbud som var kortere enn Alstoms. Ifølge Dagens Næringsliv var førstnevntes tilbud på 200 sider, noe det kanadiske selskapet trodde var maksimalt antall. Dette gjorde at Bombardier ikke fikk levert utfyllende beskrivelser, hevdes det.

Alstom leverte på sin side et tilbud på 283 sider.

«Bane NOR har i etterkant av tildelingen gjort gjeldende at sidetallsbegrensningene ikke var bindende. Bombardier ble ikke opplyst om at det var gjort en slik endring i konkurransen», skriver advokat Karin Fløistad i sluttinnlegget.

«Hadde Bombardier visst at Bane NOR ville begå slike alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket, ville ikke Bombardier pådratt seg kostnader i forbindelse med deltagelse i konkurransen», heter det videre.

Tapet i denne forbindelse skal være 27,8 millioner svenske kroner, det vil si 26,4 millioner norske kroner.

Fløistad ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Bane NOR bestrider alle Bombardiers påstander, og ber om full frifinnelse. Det er satt av fem dager til saken i Oslo tingrett.

bane nor
alstom
bombardier
samferdsel
tog
Nyheter
Jus