Graver: – Alvorlig tvil om hytteforbudet

– Man kan absolutt diskutere lovligheten av forbudet mot opphold på fritidsbolig i andre kommuner, hevder jusprofessor Hans Petter Graver.

FORBUDT Å OPPHOLDE SEG PÅ EGEN EIENDOM: Mange ønsker å ta hytta i bruk når skoler, barnehager og mange arbeidsplasser er stengt. Men regjeringen har satt ned foten. Her fra Rauland i Telemark. Foto: Andreas Klemsdal
Jus

– Jeg mener at det kan reises alvorlig tvil om hytteforbudet. Jeg har sett at fagfolk har reist spørsmål ved om innreiseforbud er effektive og nødvendige. Hvis de ikke er det, vil de heller ikke være lovlige, hevder Hans Petter Graver, jusprofessor ved Universitetet i Oslo og tidligere dekan ved Det juridiske fakultet.

Regjeringen kommer til å forby hytteopphold utenfor egen hjemkommune, sa Bent Høie (H) på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Dette er en beslutning som jeg helt til det siste håpet at vi kunne slippe å ta, sa Høie.

Men Graver reiser tvil om hvorvidt regjeringen faktisk har lov til det. Han har forvaltningsrett som kompetansefelt.

I NRKs Dagsnytt 18 torsdag kveld sa han at det bare er fantasien som setter grenser for hvordan den kan brukes.

– Kan diskutere lovligheten

– Man kan absolutt diskutere lovligheten av forbudet mot opphold på fritidsbolig i andre kommuner. Forbudet er ikke satt i kraft ennå, men hvis det blir gjeldende kan man spørre om ikke det både griper inn i eiendomsretten og den personlige friheten. Begge deler er beskyttet av Grunnloven, fastslår Graver.

AKADEMI-TOPP: Jusprofessor Hans Petter Graver er også preses i Det Norske Videnskaps-Akademi. Foto: NTB Scanpix

Forskriften bestemmer at personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å oppholde seg der. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Juridisk er dette en forskrift til smittevernloven.

– Svaret er ikke opplagt

– Smittevernloven gir regjeringen en veldig vid hjemmel. Ved denne typen inngripende tiltak må regjeringen både vise at inngrepet er egnet til og nødvendig for å begrense smitte eller opprettholde den helsemessige beredskapen. Begge deler er faglige, ikke politiske spørsmål. Svaret på det er ikke opplagt, mener Graver.

Det er likevel viktig kritisk å etterprøve om påleggene har hjemmel, og eventuelt ta dette opp for domstolene.
Hans Petter Graver, jusprofessor

Forslaget fra noen kommuner om å sette inn Heimevernet mot hyttefolket skal imidlertid være rettslig urealistisk.

– Etter Grunnloven har regjeringen ikke rett til å nytte militær makt mot innbyggerne uten etter lov. Det minste som dermed kan kreves er at Stortinget eller regjeringen gir uttrykkelige regler om det. Hvis det kommer til en situasjon hvor dette er nødvendig for å beskytte vesentlige samfunnsinteresser vil det antagelig være lovlig, mener Graver.

– Kritisk å etterprøve pålegg

– Er det din oppfordring til publikum at de skal følge pålegg og forskrifter fra Storting og Regjering, uansett hvor urimelige de måtte synes å være?

– I den situasjonen vi er i nå, er min oppfordring at folk bør rette seg etter myndighetenes pålegg. Det er likevel viktig kritisk å etterprøve om påleggene har hjemmel, og eventuelt ta dette opp for domstolene.

Finansavisen har spurt høyesterettsjustitiarius Toril Øie om hvordan hun vurderer lovligheten av regjeringens mange coronaforbud.

Svaret er at Høyesterett ikke vil gripe inn, i hvert fall ikke nå.

Det støtter Graver.

– Høyesterett og de andre domstolene har ingen mulighet til å ta saker opp på eget initiativ, fastslår han.

– Bør Høyesterett ettergå den seneste ukens forskrifter, lover eller pålegg på et senere tidspunkt?

– Når det kommer saker om dette for domstolene, bør domstolene etter min mening både prøve lovligheten av tiltakene og foreta en grundig prøving av om de er nødvendige og forholdsmessige, svarer Graver.

– Domstolene bør ikke overlate denne vurderingen til regjeringen og Stortinget, særlig ikke i den nåværende situasjonen hvor folks dømmekraft er svekket på grunn av frykten for smitten og konsekvensene for samfunnet, legger han til.

Unntak

På torsdagens pressekonferanse gjorde Høie det klart at det gjøres noen unntak, blant annet for familier hvor ett familiemedlem er bekreftet smittet, men ikke de andre.

Da kan resten av familien være på hytta slik at man unngår at de også blir smittet, mens den som er syk må være hjemme, opplyste statsråden.