Ny Boligbygg-sak for retten

Etter å ha tapt den første rettssaken i forbindelse med Boligbygg-skandalen, er Oslo kommune klar for en ny runde i tingretten. Denne gang vil kommunen ha tilbake over 17 millioner kroner etter kjøp av en bygård i 2016.

GRANSKET: Ifølge en rapport fra konsulentselskapet Deloitte, lagt frem i 2018, skal Oslo kommune gjennom Boligbygg ha betalt et sted mellom 80 og 115 millioner over markedsverdi for boliger. Foto: NTB
Jus

– Vi mener kommunen gjorde en fornuftig og markedsmessig disposisjon. Verdivurderinger basert på mer eller mindre generelle betraktninger gjort flere år i etterkant skal ikke vektlegges. Nå som da fremstår det som gode kjøp for kommunens del, sier advokat Robert Lund i Kvale Advokatfirma.

– Til de prisene kommunen nå hevder er riktige, ville det aldri ha blitt noen handel, fortsetter han. 

Sammen med kollega Christian Stang Våland representerer Lund Grønnegata 21 AS, eid av eiendomsinvestor Remi André Lurud, som Oslo kommune har gått til sak mot etter et bygårdskjøp for fire år siden.

Den gang betalte kommunen over 77 millioner kroner for leilighetene og parkeringsplassene i Grønnegata 21 i Homansbyen i Oslo. Nå krever den opp mot 17,5 millioner tilbakebetalt i «ulovlig offentlig støtte» fordi det skal ha blitt betalt overpris.

– Det er riktig at eiendommen ble kjøpt ikke lenge før salget til Boligbygg, men det er ikke riktig, slik det har vært hevdet, at det forrige kjøpet skjedde basert på en langt lavere eiendomsverdi. For øvrig er det ikke uvanlig at bygårder selges i løpet av kort tid, påpeker Lund.

Ikke rasjonelt

«Kommunen gjør gjeldende at Boligbygg kjøpte leilighetene og garasjeplassene i Grønnegata 21 på vilkår som ikke var markedsmessige», skriver advokat Ane Grimelid ved Kommuneadvokaten i sluttinnlegget levert til Oslo tingrett.

«Kommunen bestrider at en rasjonell markedsaktør ville kjøpt leilighetene og garasjeplassene med tanke på utleie eller videresalg i markedet på de vilkår Boligbygg aksepterte», står det videre.

Boligbygg-skandalen

  • Boligbygg er et kommunalt foretak, opprettet i 1997. Har over 11.000 boliger rundt om i Oslo, der det bor mer enn 25.000 personer.
  • Dagens Næringsliv avslørte høsten 2017 at det kommunale selskapet hadde kjøpt flere leiligheter og bygårder i Oslo på sviktende grunnlag og til langt høyere enn markedspris.
  • Ifølge en rapport fra konsulentselskapet Deloitte, lagt frem høsten 2018, skal Oslo kommune gjennom Boligbygg ha betalt et sted mellom 80 og 115 millioner over markedsverdi for boliger.
  • Etter avsløringene ble blant annet styret i Boligbygg bygget ut, mens hittil fire personer er siktet av Økokrim for grov korrupsjon – en av dem ansatt i Boligbygg.

At kommunen vinner saken er imidlertid usikkert. For en måned siden falt dommen i en tilsvarende konflikt mellom Oslo kommune og selskapet Mano Eiendom, der kommunen ikke vant frem med sitt krav om å få tilbakebetalt 27 millioner kroner. 

Striden stod om en bygård i Neuberggaten 24, som kommunen kjøpte gjennom skandaleombruste Boligbygg våren 2016 for 131,5 millioner kroner. Bare to måneder før hadde Mano Eiendom, som eies 50/50 av nå Økokrim-siktede Per Øivind Martinsen og Geir-Åge Normannseth, kjøpt bygården for 118 millioner.

I etterkant av at Boligbygg-skandalen ble rullet opp av Dagens Næringsliv i 2017 forsøkte kommunen å få tilbakebetalt differansen, og gikk til søksmål mot Mano Eiendom på bakgrunn av «ulovlig offentlig støtte». 

Mano Eiendom avviste på sin side påstandene om prisjuks, og viste til to verdivurderinger som ble innhentet i begynnelsen av 2016. 

Opptrådte markedsmessig

Nye verdivurderinger fra 2019, gjort på vegne av Oslo kommune, har landet på at bygården var verdt mellom 100 og 116 millioner kroner. I høst ble striden behandlet i Oslo tingrett, der kommunen endte med å tape.

«Retten er enig med kommunen i at flere av vurderingene som er innhentet i ettertid kan tilsi at kjøpesummen lå over markedspris. (...) Retten vil likevel peke på at det også i de etterfølgende rapporter er funnet holdepunkter for at det ble opptrådt markedsmessig», heter det i dommen.

«Kommunen opptrådte markedsmessig ved kjøpet av borettslaget Neuberggata 24. Det er ved vurderingen lagt særlig vekt på at kjøpet ble gjort til en pris som grovt sett var i overenstemmelse med to verdivurderinger som forelå på disposisjonstidspunktet», påpekes det videre.

Det var Lund og Våland som representerte kommunens motpart også i denne saken.

Men Oslo kommune slår seg ikke til ro med avgjørelsen fra tingretten. I en e-post til Finansavisen skriver Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap, at kommunen vil anke.

– Dommen avsagt 09.10.2020 i saken mot Mano Eiendom AS/Neuberggata 24, er ikke rettskraftig og kommunen har besluttet å anke dommen innen ankefristen 09.11.2020. Denne dommen endrer ikke kommunens vurdering av sin rettslige posisjon i sak mot Grønnegata 21 AS. Saken vil derfor gå som planlagt for Oslo tingrett, skriver Evensen.

Rettssaken er berammet til neste uke, og det er satt av to dager i tingretten. 

boligbygg
oslo kommune
rettssak
Nyheter
Offentlig
Krim
Jus
Bolig