Utfordret klienten med hell

En klient ble overrasket da Eirin Hauvik (34) ville endre en stor internasjonal plan. Men hun ga seg ikke og regnes nå blant de fremste advokattalentene.

GOD BUTIKK: Senioradvokat Eirin Helen Hauvik er overbevist om at de som behandler personopplysninger riktig, ikke bare får bedre innsikt om kundene sine, men også et fortrinn over konkurrentene. Foto: Geir Hartvik Johansen
Jus

Oppdraget var stort, komplekst og internasjonalt. Klienten hadde på forhånd lagt, hva de selv mente, en god plan og fremgangsmåte. Nå skulle de møte Eirin Helen Hauvik, og ventet vel kanskje bare på et godkjentstempel.

Den 34 år gamle senioradvokaten i Deloitte Advokatfirma, med base i Bergen, er i årets advokatundersøkelse rangert blant de fremste talentene i kategorien «Personvern».

– Jeg foreslo en fullstendig helomvending og mente løsningen klienten ønsket ikke ville være den beste løsningen for dem på sikt, ei heller på et globalt nivå, sier Hauvik.

Det er kanskje ikke alle unge advokater som hadde turt å si så tydelig fra som Hauvik gjorde, men hun tok sjansen og vet at hun har en arbeidsgiver i ryggen som backer opp sine ansatte.

– Det ble ikke satt fullstendig pris på til å begynne med, sier hun i dag.

Kudos for mot

Hvem klienten var, forblir en hemmelighet, men øyeblikket da Hauvik sa fra hva hun mente, og ga klienten råd som ikke nødvendigvis var så populære, er ikke noe hun glemmer så lett.

– Klientens tilfredshet er advokatens levebrød, og da kan det oppleves som veldig risikofylt å ta slike kamper, sier Hauvik.

Men i stedet for å bli oversett, og kanskje i verste fall byttet ut, lyttet klienten etter hvert til hennes råd og innspill, og fulgte hennes forslag.

– Dialogen var god. I etterkant har jeg blitt takket for modigheten til å tørre å si fra. Episoden har ført til et tillitsbasert og robust klientforhold, sier Hauvik i dag.

Fant kallet tidlig

Avstanden er stor fra de største advokathusene i Norge til fiskeværet Skrova i Lofoten. Her bor og livnærer færre enn 200 sjeler seg av det naturen gir dem. Og det var her Hauvik vokste opp. Skrova er mest kjent for lofotfisket og hvalfangst, og sin spektakulære utsikt til Lofotens mange tindetopper.

Skolen er fortsatt åpen, det samme er en dagligvarebutikk. Noen satser på turisme og leier ut rom i en gammel ombygd oljetank.

Det var her, langt ut i Vestfjorden, 13 kilometer fra land og havnen i Svolvær, at spiren til å bli advokat ble sådd for unge Eirin. Hun hadde ingen jurister i familien. De nærmeste var knyttet til fiskenæringen.

– Å bli advokat var drømmen allerede fra barneskolealder. Det har egentlig aldri vært noen alternativer, sier 34-åringen i dag.

GDPR ga kraftig vekst

Hun måtte vekk fra Skrova for å få drømmen oppfylt og endte på jusstudier i Bergen. Da de var unnagjort, bar det videre til Aker Solutions. Der var hun i to år. I 2015 kom hun til Deloittes advokatfirma.

Først jobbet hun med personvern i tilknytning til ulike IT- og teknologikontrakter, men da EUs personvernforordning, bedre kjent som GDPR, ble sjøsatt i 2017, skjedde det noe.

– Da skjønte det norske markedet at det måtte tas en del grep for å kunne møte kravene i det nye regelverket, sier Hauvik.

Etterspørselen etter hennes rådgiving for personvern økte betraktelig, og siden mange av problemstillingene hun ble presentert var nye, måtte hun raskt sette seg inn i og oppdatere seg på øvrig lovverk og regler.

– Det var nok i løpet av denne prosessen at fascinasjonen for fagfeltet vokste enormt for min del, sier Hauvik.

Privatliv under press

Hun peker på kjernen i personvernet; at alle har krav på privatliv, og at vi alle har noe vi ikke ønsker å dele med andre.

– Kravet til privatliv blir stadig utfordret jo mer teknologibasert samfunnet blir.

Apper styrer hjemmene og bilene våre. Arbeidsgivere begynner med smarte bygg og myndigheter tar i bruk mer avansert teknologi for å forebygge og etterforske kriminalitet.

– Google, Facebook og Amazon sitter på en enorm database over våre preferanser, nysgjerrigheter og interesser, som har vist seg å være en effektiv trussel mot demokratiet, sier Hauvik.

God GDPR er god butikk

Selv om mye kan virke skummelt og invaderende, så er også teknologien og innovasjonen positiv.

– Det er et enormt potensial om man bruker personopplysninger riktig, sier hun.

Ikke alle gjør det ennå, selv om det nå er flere år siden vi hørte om GDPR første gang. Hauvik oppdager virksomheter som sliter med det komplekse regelverket.

– Samtidig er det stadig flere bedrifter som får øynene opp for den kommersielle siden av god datakvalitet, sier Hauvik.

Dette forventer også forbrukerne i større grad enn tidligere. Mange er villig til å få skreddersydd reklame, om de vet at dataene de deler med en bedrift blir forsvarlig håndtert.

Hauvik er overbevist om at de som behandler personopplysninger riktig, ikke bare får bedre innsikt om kundene sine, men også et fortrinn over konkurrentene sine.

– Men da må man ha riktige og oppdaterte data, som også er et krav etter GDPR.

Skryt fra sjefen

Etter fem år i Deloitte har Eirin Hauvik fått en sentral rolle i advokatfirmaet, og da spesielt på kompetansefeltet personvern.

Partner Bjørn Ofstad, som selv scorer bra i Finansavisens advokatundersøkelse, er glad Deloitte kapret Hauvik.

– Hennes faglige dyktighet, integritet, den positive holdningen og proaktiviteten hun viser for fagfeltet er verdifull for både Deloitte Advokatfirma, bransjen og ikke minst alle klientene hun jobber tett med, sier Ofstad.

Han er ikke overrasket over at hun er rangert blant de beste advokattalentene innen fagfeltet personvern.