Vil kuppe konsulentmarkedet

To tidligere konsulenter har startet rekrutteringsselskapet Kvant, som vil hente kandidater primært fra konsulentbransjen over til nye arbeidsgivere. 

STORT NETTVERK: Øivind Fossum Persen (t.v.) og Ole Kristian Lohnaas i Kvant bruker både nettverk og annonser for å finne de beste kandidatene.  Foto: Privat
Karriere

To menn i 30-årene, begge med erfaring fra management consulting, og begge med en master i finans fra NHH, har satt seg fore å utfordre rekrutteringsbransjen med det nye selskapet Kvant.

Etter NHH-studiene begynte Ole Kristian Lohnaas (30) i revisjonsavdelingen i EY.

– Etter hvert fant jeg ut at jeg heller ville se fremover enn bakover, og gikk over til financial services i samme selskap, forteller han. I fire år jobbet han der med forretningsutvikling og forbedringsprosjekter, primært rettet mot bank og finans.

– Men det fristet å bygge noe fra bunnen av, så da jeg kom i kontakt med Skeil, som også står bak First Engineers, som ønsket å starte et nytt rekrutteringsselskap innen økonomi- og strategidomenet, kunne jeg ikke gjøre noe annet enn å takke ja, forteller han.

Øivind Fossum Persen (34) gikk et par år over ham på den samme finansmasteren på NHH. Etter studiene startet han som trainee i DNV GL, og i løpet av en femårsperiode fikk han jobbe blant annet i Italia, London og Singapore. Så fikk han et jobbtilbud fra strategiavdelingen i Accenture, der han jobbet i to år, blant annet med forbedringsprosesser og kostnadsprogrammer. Og så ringte Ole Kristian Lohnaas, som hadde funnet Persen gjennom kjentes kjente og research.

Nå er de to medgründere i selskapet, sammen med Skeil, og har titlene CEO og COO.

Konsulent-profiler 

Ambisjonen et et solid globalt rekrutteringsselskap som hjelper virksomhetenes i å analysere deres behov for kompetanse basert på strategi og målstyring og som spesialiserer seg på å finne talenter til stillinger innenfor strategi, forretningsutvikling og økonomi.

– Vi rekrutterer til og fra management consulting, og fokuserer på å ta konsulent-profiler til de stillingene de vanligvis tar etter consulting, sier Lohnaas. 

– Så mens vi har bare ett konsulentselskap på kundelisten, har vi mange konsulenter fra management consulting i prosesser.

Kvant anslår at det bare i Oslo-området er i overkant av 10.000 relevante kandidater i segmentet. 

De store revisjons- og konsulentselskapene ansetter hvert år flere hundre nyutdannede, svært mange av dem økonomer. 

Måler score

Egne erfaringer var bakgrunnen for at de to ønsket å starte opp. 

– Vi hadde selv vært med på noen rekrutteringsprosesser, både som bestillere og kandidater, og opplevd at det er en bransje med stor variasjon av kvalitet, og at det ofte kan være et snev av manglende strukturer, sier Lohnaas. 

– Og nettopp prosesser, struktur og analyse er jo det vi har lang erfaring med fra management consulting, sammen med fokus på business og å nå forretningsmål. Vår kjennskap til kandidatmarkedet og erfaring på forretningssiden som prosjektledere hjelper oss å forstå kunden og løse oppgaven på en god måte, sier Lohnaas.

Men når de to skal vurdere kandidater, er det tall som står sentralt. Selskapet heter Kvant, fordi målet er å finne kandidatenes kvantifiserte potensial.

Basert på den strategiske analysen av virksomheten utarbeides det en kandidatprofil til den konkrete stillingen. Så vurderes de ulike kandidatene langs fire ulike parametere: evnenivå, personlighet, ferdigheter og motivasjon. 

– Gjennom tester, skreddersydde caseoppgaver, personlighetsintervju og digitale verktøy fasiliterer vi en analytisk tilnærming som gir en score på hvor godt en kandidat matcher den konkrete rollen, forklarer han. 

– Med dette forsøker vi å eliminere risiko ved både kandidat og prosess, og forhindre at ulike bias påvirker hvem som blir valgt. Vår metode setter kundene våre i stand til å se forbi slike bias, slik at man ender med å objektivt vurdere hvem som faktisk har de beste forutsetningene til å lykkes i rollen de skal fylle, sier han.

Bygger relasjoner

– Hvor finner dere kandidatene?

– Med mindre oppdraget ikke skal være offentlig, så annonserer vi stillingene, og får inn mange gode kandidater gjennom det. Men samtidig er det mange veier til Rom, og vi bruker alle virkemidler: aktivt søk, digitale verktøy og databaser og vårt eget nettverk og deres nettverk igjen. Vi er i gang med å bygge et community der vi kjenner alle kandidatene innenfor management consulting, slik at vi har en oversikt over markedet. Det handler om å bygge relasjoner, ikke å samle en CV-bunke, sier han.

– Suksessfaktoren ligger i vår forståelse for kandidatsegmentet og våre relasjoner. 

– På sikt er målet å gjøre det samme innenfor økonomi og revisjon, og skape en skalerbar virksomhet, sier Lohnaas.

Samarbeider med leverandør

– Dere har lang erfaring med forretningsprosesser og strategi, men hva med personlighetstester og intervjuprosesser?

– Vi investerer en del i å utvikle den kompetansen på toppen. Vi ser på det som en prosess, der vi bygger den forretningsmessige strukturen, og så legger vi en rekrutteringsprosess over det igjen, der rekrutteringen har et akademisk og forskningsmessig fundament. Til det samarbeider vi med Aon Assessment som er leverandør av tester, og vi er selvfølgelig begge to sertifisert i bruk av denne typen tester, sier han.

– Men vi ser nok at vi også potensielt også vil ansette noen med en form for psykologi eller organisasjonspsykologi-bakgrunn, sier han.

Travel høst

Da Kvant ble lansert 1. mars, var det i utgangspunktet ikke en pandemi som sto på planen.

– Oppstarten ble tøff, mange kunder kviet seg for å starte rekrutteringsprosesser. Likevel klarte vi å etablere noen samarbeid, sier Lohnaas. 

Frem mot sommeren åpnet markedet seg mye mer, og mobiliteten økte.

– I september eksploderte det, sier Persen.

De opplever at det har vært lett å finne gode kandidater.

– Jeg tror mange av konsulentene som ble sittende på hjemmekontor opplevde at jobben de hadde mistet litt av glammen, når reiser og kundekontakt forsvant, og at de dermed har vært positive til nye muligheter, sier han. 

Omsetningen i første driftsår endte på 2,3 millioner kroner, 30 prosent over budsjett.

– 95 prosent av omsetningen var i andre halvår, og den farten har fortsatt inn i 2021. Vi har etablert flere nye kunderelasjoner, og har en høy gjenkjøpsrate, sier Lohnaas.

Blant selskapene Kvant så langt har jobbet med, finner vi Coop, Møller Mobility Group, Wilhelmsen og Posten Norge. Noen av rekrutteringsoppdragene innebærer å finne kandidater til én stilling, mens andre innebærer å bygge opp et helt team med ulike roller.

Vil ut i verden

Hvilke ambisjoner har dere fremover?

– Det aller første vi skal er å ansette flere, slik at vi kan påta oss flere oppdrag. Vi har dårlig tid, og ønsker å tre–firedoble oss i år, sier Lohnaas.

Allerede i 2022 håper Kvant å satse utenfor Norges grenser.

– Det blir vel Norden i første omgang, men på sikt tenker vi også på de større finansmetropolene, sier han.

– Målet på sikt er å være en global strategisk samarbeidspartner innenfor people-dimensjon. Vi vil levere et spekter av tjenester, med skjæringspunkt inn mot strategi og beslutningstagere i større organisasjoner, og leverer til en større del av verdikjeden. Om fem til ti år er vi en foretrukken strategisk rådgiver og har virksomhet på flere kontinent, sier Lohnaas.