Derfor snorker menn mer enn kvinner

Dobbelt så mange menn enn kvinner snorker av og til. Hvorfor er det slik?

Professor og overlege Eva Lindberg, sjef på søvnsenteret ved Akademiska sjukhuset i Uppsala, forteller til KK.no at de har gjort flere befolkningsstudier på snorking. Resultatene viser at 10 prosent av menn i alderen 30-40 år snorker av og til, mens tilsvarende tall for kvinner er fem prosent. Videre viser Lindbergs tall at cirka 22 prosent av menn i alderen 40-50 år snorker mye, mens tilsvarende tall for kvinner er ni prosent.- Snorking er veldig avhengig av alder. De fleste som snorker er i alderen 50-60 år, hvor cirka 14 prosent av kvinnene og cirka 26 prosent av mennene er såkalte vanesnorkere. Omtrent like mange oppgir at de snorker av og til, sier Lindberg til KK.Det finnes flere teorier om hva som er årsaken til at menn snorker mer.- Snorking er en indikasjon på at luftveispassasjeforholdet er litt trangt. Når vi sover hender det ofte at underkjeven faller bakover, noe som kan blokkere svelget litt. Muskeltonus går også ned når vi sover, slik at luftveiene klapper litt sammen, forklarer Ståle Pallesen, søvnekspert og professor ved Universitetet i Bergen og Nasjonal kompetansesenter for søvnsykdommer, til KK.- Noen mener at menn snorker mer på grunn av anatomiske forskjeller i luftveispassasjeforholdet og at den øvre luftveianatomien er forskjellig hos menn og kvinner, fortsetter Pallesen.Videre forteller Pallesen til nettstedet at kvinnelige hormoner beskytter mot snorking, noe som kan være grunnen til at kvinner snorker mer når de kommer i overgangsalderen. Men uansett kjønn er det ifølge søvneksperten viktig å vite at overvekt er en av de vanligste årsakene til snorking hos voksne, da det fører til avleiringer og fettansamlinger som gjør svelget og luftveiene trangere.