– Bankene bør ikke fremtvinge salg nå

Utlånssjefene Thomas Due i Nordea og Olav T. Løvstad i DNB mener det ikke er grunn til å ta frem katastrofescenariene nå.

BØR IKKE FREMTVINGE SALG: – Nå må ikke bankene bli irrasjonelle, da er det fare på ferde. Vi kan ikke begynne å fyre på bålet ved å realisere, da gjør vi hele eiendomsnæringen en bjørnetjeneste, sier Thomas Due, leder for næringseiendom i Nordea i Norge. Foto: Eivind Yggeseth

– Det er travle tider, vi er nå i kontakt med alle våre kunder for å høre hvordan det går. Det er hotell, handel og kjøpesentre som er mest utsatt, sier Thomas Due, leder for utlån til næringseiendom i Nordea.

Kontorer synes han virker ganske stabilt, selv om kontorledigheten antagelig vil gå noe opp.

– Vi er selvfølgelig bekymret for verdifall på næringseiendom, og vi ser også at børsverdiene av eiendomsselskaper har falt på børsen. Å sette verdier på eiendom og selskaper er vanskelig nå, det avhenger av hvor lenge denne nedturen varer.

Ikke tvinge frem salg

Due mener at det foreløpig ikke er grunn til å ta frem katastrofescenariene.

– Nå skjer mye veldig fort, og mye avhenger selvfølgelig av hvor lang tid dette tar. Men mye kan normalisere seg ganske fort, selv om noen bransjer kan oppleve varige endringer. Men vi kommer til å være mer konservative i våre risikovurderinger i overskuelig fremtid.

Due mener at bankene ikke bør tvinge frem salg som fører til reprising av næringseiendom og store tap for kunder og banker, slik som på begynnelsen av nittitallet.

– Vi er opptatt av samfunnsansvaret. Nå må ikke bankene bli irrasjonelle, da er det fare på ferde. Vi kan ikke begynne å fyre på bålet ved å realisere, da gjør vi hele eiendomsnæringen en bjørnetjeneste. Bankene har også bygget opp mer kapital nå enn forut for tidligere kriser, slik at bankene har en en bedre evne til å stå imot en nedtur, sier Due.

Kundene lavere belånt

Han viser også til at kundene er lavere belånt nå enn tidligere.

– Fordelen nå er at rentene har falt og eiendomsverdiene steget kraftig siden 2007-2008. Mange eiendomsaktører er i en god finansiell stilling etter mange gode år og har bygget seg opp substans i balansen. De fleste har en belåning i snitt på 60 prosent, som er mye mindre enn tidligere, sier Due.

Det er altså mer å gå på enn i tidligere kriser.

– Det skal mye til for å få panikkartede handler nå. Det er heller ikke så mange som har satt i gang nybygg uten leiekontrakter. Men vi vil nok se at formuer kan skifte hender fremover, sier Due.

Banken fortsatt åpen

Due viser til at rentenivået er lavt og stabilt, til tross for økte bankmarginer, og at banken fortsatt er åpen.

– Vår første prioritet nå er eksisterende, gode kunder. Vi gir både kortsiktig avdragsutsettelse og innvilger nye lån, slik at vi gjør ny business også. Det er kunder som nå rigger seg til for å ha beredskap for nye investeringsmuligheter. Vi har heller ikke stengt for nye kunder.

Banken setter vanligvis krav om at det ikke utbetales utbytte når man innvilges avdragsutsettelse. Nordea har lånt ut cirka 75 milliarder kroner til næringseiendom i Norge.

DNB vil bidra

Olav T. Løvstad, leder for eiendom og entreprenører i DNB, sier at de nå jobber med kundene for å finne løsninger på eventuelle likviditetsutfordringer.

VIL BIDRA: – Norge i dag er i stand til å løse utfordringene på en helt annen måte enn på 1930-tallet, og bankene i Norge er svært godt kapitalisert, sier Olav T. Løvstad, leder for seksjon eiendom og entreprenører i DNB. Foto: Stig Fiksdal

– Vi har på plass systemer for å kunne gi avdragsfrihet der det er behov for det. Banken bistår slik at gode, levedyktige virksomheter med sunn drift, men kortsiktige utfordringer, kan få tilbud om avdragsfrihet, eventuell mulighet for midlertidig økt likviditet. Vi prioriterer nå etablerte kundeforhold, sier han.

DNB vil ikke fremprovosere salg der det er midlertidige betalingsproblemer, og vil bidra til å holde lånemarkedet i gang.

Utfordringen er om dette blir langvarig med mange konkurser
Olav T. Løvstad, DNB

Utfordring hvis langvarig

Markedet er nysgjerrig på hvordan myndighetenes tiltak vil virke.

– Situasjonen er til dels uoversiktlig, og det er vanskelig å spå hvordan dette vil utvikle seg, men vi opplever myndighetene som veldig løsningsorienterte og villige til å strekke seg langt for å berge norsk næringsliv. Utfordringen er om dette blir langvarig med mange konkurser, da vil det ta tid før næringslivet får hentet seg inn, sier Løvstad.

Hoteller, handel, servicenæringen og oljerelatert virksomhet utgjør enormt mange arbeidsplasser og er en viktig del av norsk økonomi.

– Dersom dette pågår lenge, vil det smitte over til andre bransjer, og det vil være svært få som ikke får utfordringer. Lavere rente og tiltak fra myndighetene virker positivt, økt ledighet og eventuelle konkurser virker negativt.

Venter ikke massivt verdifall

Kontorleiene faller trolig etter sterk vekst de seneste årene i Oslo sentrum.

– Men dagens lave kontorledighet bidrar til å bremse negativ utvikling. Det ser verre ut for kjøpesenter og handelsarealer, hotell og områder med tung eksponering mot oljesektoren, men vi venter ikke et massivt verdifall for næringseiendom generelt.

For boligutviklere og entreprenører er det krevende at utenlandsk arbeidskraft som vender tilbake til Norge etter hjemmeperiode, må rett inn i to ukers karantene. Mange byggeprosjekter kan oppleve noe forsinkelser i fremdrift.

DNB opplever at mange aktører nå er avventende med å gjøre transaksjoner.

– En del har evne og vilje til å kjøpe mer eiendom, men ønsker rabatt for å ta risikoen i et urolig marked. Få virker å måtte selge eller være villige til å gi rabatt. Dermed stopper transaksjonsmarkedet opp i øyeblikket.

Ikke repetisjon av 30-tallet

Løvstad frykter ikke de harde trettiårene på nytt.

– Norge i dag er i stand til å løse utfordringene på en helt annen måte enn på 1930-tallet, og bankene i Norge er svært godt kapitalisert. Midlertidig høy arbeidsledighet er det mest skremmende og det som påvirker hver enkelt mest. Ja, dette kan bli tøft for mange, men vi må ikke glemme at vi kanskje er et av de landene i verden som er best rustet økonomisk til å komme oss gjennom vanskelige perioder.

DNB har lånt ut 185 milliarder til næringseiendom i Norge. Inkludert lån til boligutviklere og entreprenører er de samlede utlånene til disse segmentene i DNB om lag 250 milliarder kroner.