Mener hjemmekontor kan koste mer enn det smaker

Noen bedrifter vil spare penger på mer hjemmekontor, men i flere tilfeller kan det bli dyrere, advarer Union Gruppen og advokatfirmaet Wikborg Rein.

– MÅ TENKE SEG OM: Analysesjef Robert Nystad i Union Gruppen og arbeidsrettsadvokat og partner i Wik Rein, Simen Lium, mener bedriftsledere må tenke seg om før de innfører mer hjemmekontor permanent.  Foto: Håkon Løtveit
Næringseiendom

– Hvis du kutter kontorbruken med 20 prosent så sparer du kanskje 10-15.000 i året pr. ansatt. Det utgjør 1-2 prosent av kostnadene ved et årsverk. Da skal du være rimelig sikker på at det ikke har noen negative implikasjoner for at det er en god idè, sier analysesjef i UNION Gruppen, Robert Nystad. 

Han er lei av alle sakene om hjemmekontor og mener de ikke belyser utfordringene og kostnadsbildet godt nok. De fleste er enige i at fremtiden er mer hjemmekontor, men Nystad tror ikke det fører til at bedriftene sparer penger. 

– Jeg tror i praksis mange vil bruke fleksibiliteten til å være borte fra kontoret på de samme tidspunktene og da er det ikke bare å kutte kontorarealene. For eksempel fredager. Det er hvor mange som er på kontoret samtidig som teller, sier Nystad. 

Fokus på utfordringer 

DNB Markets hadde i august en undersøkelse blant 105 bedriftsledere som ser for seg nær en tredobling av hjemmekontor fra før til etter coronakrisen. Dette kan gjøre at bedrifter kutter kontorareal, men Nystad er kritisk. 

– Det kan bli dyrt å kutte mye areal dersom det fører til lavere trivsel, høyere sykefravær og færre nye ideer. Det finnes mye forskning som viser en rekke negative implikasjoner av at folk sitter for tett. Noen selskaper har kanskje kuttet for mye allerede.

En ny lov om hjemmekontor er på trappene, idag er det forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem som er den gjeldende. Partner i advokatfirmaet Wikborg og Rein, Simen Lium, har arbeidsrett som hovedfelt og sier det er flere juridiske utfordringer med permanent bruk av hjemmekontor allerede idag. 

– Utgangspunktet er at man har rett på et ordentlig og forsvarlig arbeidsmiljø også hjemme, og forpliktelsene for arbeidsgiver blir større når ordningen blir permanent. Dette gjelder for det første det fysiske arbeidsmiljøet. 

– Hva da for eksempel? 

– Kontorutstyr som stol, hev- og senk pult, datautstyr, også videre. Her vil det stilles andre krav ved en permanent ordning, sammenlignet med en midlertidig eller tilfeldig ordning, sier Lium. 

– MÅ TA HENSYN: – Det er på tide at vi i større grad tar hensyn til de som trives i rolige omgivelser også. Da trenger man i en del tilfeller litt flere kvadratmeter, men oppsiden er stor, sier analysesjef i UNION Gruppen Robert Nystad. Her fra kontorlokalene til Spaces i Oslo. Foto: Iván Kverme

Ansvar for det sosiale 

Han viser også til at arbeidsgiver har ansvar for at den ansatte opplever trivsel også hjemme.

– Videre skal man ivareta det psykososiale miljøet. Her kan det også dukke opp utfordringer ved at man arbeidstakerne ikke trives. Det kan også dukke opp utfordringer med datasikkerhet som kan være utfordrende å ivareta på et hjemmekontor, sier Lium. 

– Mener du at mange bedrifter ikke følger loven idag? 

– Det skal jeg være forsiktig med å mene noe om, men arbeidstilsynet har uttalt at pandemien er en midlertidig situasjon og at forskriften ikke er gjeldende nå.

– Hvilke endringer tror du kommer i ny lov?

– Det blir nok en mer utfyllende forskrift, men som også skiller mellom tilfeldig og permanent bruk av hjemmekontor. Den vil nok også være tilpasset dagens teknologiske situasjon, som er en annen enn for 18 år siden. Dagen forskrift fra 2002 er utdatert, sier Lium. 

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

§ 3. Arbeidsmiljøet

For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Dette gjelder blant annet at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger.

Arbeidstaker skal medvirke til gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøloven kapittel 2, kapittel 3 med unntak av § 3-1 og kapittel 4 gjelder ikke for arbeid i arbeidstakers private hjem.

Arbeidsgiver har ikke tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten etter særskilt avtale.

Arbeidstakere som hovedsakelig utfører arbeid om natten, jf. § 6, skal gis tilbud om helsekontroll før tiltredelse og deretter med jevne mellomrom. Dette gjelder ikke arbeidstakere som normalt arbeider mindre enn tre timer av sin daglige arbeidstid om natten.

Lovdata

– Lever av tillit 

Robert Nystad og advokat Simen Lium advarer altså mot mer hjemmekontorbruk, noe flere også har lært seg å like, da det kan gi mer fokus og man slipper det noen kan se på som ubehagelig sosialisering.  

– Når noen sier at de jobber mye bedre hjemmefra, er det et tegn på at vi har vært for dårlige på å utforme kontoret. Det er på tide at vi i større grad tar hensyn til de som trives i rolige omgivelser også. Da trenger man i en del tilfeller litt flere kvadratmeter, men oppsiden er stor, sier Nystad. 

– Dere lever av næringseiendom. Kanskje ikke overraskende at dere snakker opp kontor? Mye hjemmekontor ville vært «bad for business»?

– Vi lever av tillit og vi prøver alltid å ha faglige funderte analyser av markedet. Jeg håper og tror at vi over tid har bevist at vi har en nøktern tilnærming der vi belyser både positive og negative sider av markedet. 

– Kontorledigheten er stigende og leieprisene fallende, hvor tror du vi ender før markedet eventuelt henter seg inn? 

– Vi tror på et midlertidig fall i etterspørselen etter kontor kombinert med stigende nybygging som vil føre til en ledighet på 8 prosent og tilsvarende fall i prisene på mellom 5-10 prosent, sier Nystad. 

union gruppen
wikborg rein
kontor
hjemmekontor
næringseiendom
Nyheter
Næringseiendom