Her er Frontline-ratene

Frontline-ratene ligger høyt over break even-nivået.

Næringsliv

Frontline opplyser i kvartalsrapporten at selskapets store tankere, VLCC-ene, i snitt hadde en inntjening på 65.800 dollar per dag i fjerde kvartal. I samme rapport opplyses det at break even-nivået er på 28.149 dollar. I tredje kvartal lå inntjeningen på 37.100 dollar. Frontline opplyser i kvartalsrapporten at selskapets store tankere, VLCC-ene, i snitt hadde en inntjening på 65.800 dollar per dag i fjerde kvartal. I samme rapport opplyses det at break even-nivået er på 28.149 dollar. I tredje kvartal lå inntjeningen på 37.100 dollar. Suezmax-ene og suezmax OBO-skipene hadde en inntjening på henholdsvis 44.100 og 32.900 dollar, mot 26.200 og 34.700 dollar i tredje kvartal. Suezmax-ene trenger en daglig inntjening på 22.027 dollar for å gå i null.

Nyheter
Børs