Tall fra Storbritannia viser at detaljhandelsomsetningen i landet falt med 1,8 prosent i januari forhold til måneden før. Det siste året har den steget 3,3 prosent. Tall fra Storbritannia viser at detaljhandelsomsetningen i landet falt med 1,8 prosent i januari forhold til måneden før. Det siste året har den steget 3,3 prosent. Ifølge Bloomberg var det ventet en økning i detaljomsetningen på 0,2 prosent på månedsbasis og 5,4 prosent på årsbasis.