I etatenes forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) peker de på at Forsvaret uansett skal flytte fra lufthavnen, og at rullebanen fra 1952 er i dårlig stand.– Dette gir en mulighet for å flytte hele lufthavnen ut til sjøkanten mot sør, mens nordsiden av Bodø-halvøya utnyttes til byutvikling, heter det i forslaget.Etatene sier de regner med at flyttingen kan finansieres gjennom salg av den gamle lufthavnen.