Mandag for en uke siden fikk Bjørn Dingstad, styrer selskapet som eier Norske Moseprodukter i Rendalen, telefon fra selskapets daglig leder Ola Sverre Moen med en uvanlig beskjed; Det var funnet radioaktiv stråling fra en container med deres produkter på grensen mellom USA og Canada, skriver DN.– Alarmen gikk hos oss. Vi fant vi ut at vi måtte kontakte Statens strålevern. Vår kunde i Canada fikk ikke ut varene fordi containeren med to tonn dekorasjonsmose var holdt tilbake, sier ­Dingstad til avisen.Da ledelsen tok kontakt med Statens strålevern fikk de først beskjed at de måtte ringe mellom klokken 9–11 og 13 og 15.– Jeg ble sjokkert at de ikke hadde vanlig åpningstid. Da vi ringte opp igjen mellom klokken 13 og 15 fikk vi høre at de hadde skidag, sier Moen.Dingstad legger til at det tok flere dager før de fikk tak i riktig person.Avdelingsdirektør for plan og administrasjon Martin Høiby i Statens strålevern beklager at ledelsen i Norske Moseprodukter ikke fikk kontakt med fagpersonell med engang.– Det er bare å beklage at de ikke fikk den servicen vi normalt gir, sier Høiby.