Ifølgevil NAF bruke teknologien i bombrikkene for å beregne hvor mye bilistene skal betale.– Vi må få ned bilbruken. Men det skal ikke være straffbart å eie en trygg og miljøvennlig bil. Vi må bruke avgiftene mer fornuftig, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.– Vi vil at regjeringen skal løfte blikket og utrede et nytt system. Vi har teknologien. Nå er det snakk om å ville bruke systemet. Veiprising er løsningen og vil treffe mer riktig, fortsetter hun.Hun mener en løsning med å bruke bombrikke ikke vil komme i strid med personvernet. Blant annet ønsker organisasjonen at det skal koste mer å kjøre der det er gode alternativer til bil – som fine sykkelveier og kollektivtransport. (©NTB)