TV 2-kuttene: Kontor og programmer legges ned

TV 2 ønsker å beholde samme balanse mellom ansatte i Bergen og Oslo etter kuttene som nå. Planene om å flytte til nye lokaler begge steder opprettholdes også.

Næringsliv

Hvor mange som må gå i henholdsvis Bergen og Oslo, er ikke bestemt ettersom hvem som konkret skal gå ikke er avklart, opplyste TV-sjef Olav T. Sandnes på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.Han håper at så mange som mulig av de 113 årsverkene som skal bort, kan skje på frivillig basis.Ifølge nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther regner TV 2 med å spare rundt 50- 60 årsverk bare på å legge alle nyhetsfunksjonene til Nyhetskanalen.– Det blir færre desker, færre sjefer og færre avdelinger. Jeg tror vi kan bli bedre ved å jobbe på denne måten, sa Årsæther på pressekonferansen.Legger ned i KristiansandSom et ledd i TV 2s omfattende spareplan legger kanalen ned lokalkontoret i Kristiansand.Samtidig har kanalen besluttet å opprettholde alle de øvrige lokalkontorene, men der det er to ansatte, reduseres bemanningen til én.Dermed opprettholdes tilstedeværelsen i både Bodø, Tromsø, Trondheim, Ålesund og Stavanger, opplyste kanalens representanter på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.TV-sjef Olav T. Sandnes sier TV 2 i mange år var skjermet mot den nedadgående utviklingen i mediebransjen, men at den nå har rammet også dem.Noen av grepene kanalen når setter i verk er blant annet en økt satsing på mer tidsaktuelt stoff basert på innsats fra egne ressurser. Debattprogrammer er imidlertid en utfordring, der de ser seg nødt til å treffe målgruppene bedre.– Det er viktig å treffe hele befolkningen, vi må treffe alle aldersgrupper over hele landet. Jeg tror vi i framtiden vil se færre programmer som treffer en for smal målgruppe, sier Sandnes.– Ett område vi ønsker å utvide er skjæringspunktet mellom ren underholdning og harde nyheter, med programmer som «Åsted Norge» og «Petter Uteligger», programmer som treffer folk flest, sier han. (©NTB)Lørdagsmagasinet forsvinnerSom en konsekvens av kuttene i TV 2 forsvinner blant annet «Lørdagsmagasinet» og «Mitt lille land» fra TV-skjermen.På en pressekonferanse torsdag opplyste TV-sjef Olav T. Sandnes at «Lørdagsmagasinet» forsvinner fra skjermen, og at sendeflaten overtas av sporten.– «Mitt lille land» tar foreløpig ett års pause, opplyste Sandnes.TV 2 vil satse på færre smale programmer i framtiden, samt fylle ut gapet mellom harde nyheter og ren underholdning, sa Sandnes. (©NTB)

tv2
nedbemanning
sluttpakker
Nyheter
Næringsliv