Striden om hvem som kan gjøre hva på Øysteins Stray Spetalens drøyt halvmål store tomt på Østerøya i Sandefjord, er i rettsapparatet for andre gang. Spetalen har gått til anskaffelse av fjellsauer og ønsker beitemuligheter for disse, skriver Dagens Næringsliv.Det var i kort tid etter at Spetalen kjøpte Bergan gård i 2014, at konflikten med nabo Knut Rygh startet. Han har siden 1980 eid en hytte på en tomt som opprinnelig er utskilt fra gården.Konflikten dreier seg ifølge avisen om Ryghs rett til å fritt kunne benytte området mellom sin egen tomt og vannet, noe han gjort siden han kjøpte en festekontrakt i 1980. Det finnes i tillegg en tinglyst servitutt hvor det heter at han «fritt skal benytte» arealet. Saken havnet i retten etter at Rygh og en annen hyttenabo saksøkte Spetalen fordi de mente han innskrenket deres bruksrett. Rygh vant saken i Tønsberg tingrett, og Spetalen ble dømt til å betale en erstatning på 219.000 kroner, i tillegg til at han måtte dekke Ryghs saksomkostninger på 355.000 kroner.Tingretten nedla også forbud mot at Spetalen kunne holde sauer på det omstridte arealet, og saken er nå oppe igjen til en ny rettsrunde i Agder lagmannsrett.Spetalen vil gi sin forklaring onsdag, og han har ikke svart på DNs henvendelse. Heller ikke Spetalens advokat Jarle W. Holstrøm vil ifølge avisen uttale seg på vegne av sin klient.