Skattesmell for IKEA

IKEA har også i Høyesterett tapt skattesaken mot Skatt øst. Møbelgiganten krevde fradrag på et internt lån, og må dermed belage seg på en skattesmell.

I 2007 skilte selskapet ut sine norske varehus fra Ikea Handel & Eiendom i egne selskaper som ble overført til et holdingselskap i Nederland. Senere ble de kjøpt tilbake, finansiert med et lån fra selskapets internbank i Belgia. Deretter ville selskapet ha fradrag for rentene fra lånet.Staten ved Skatt øst har tidligere fått medhold i to rettsinstanser i sin oppfatning av at omstruktureringen fremstår som «urimelig og unaturlig» og var begrunnet i «illojal skatteplanlegging». Tingretten og lagmannsretten mente eiendomstransaksjonene ikke hadde noe annet mål enn å spare skatt.Nå har altså IKEA tapt saken også i landets øverste rettsinstans.«Høyesterett kom enstemmig til at et selskap måtte nektes rett til fradrag for renter på et betydelig konserninternt lån etter de ulovfestede reglene om gjennomskjæring i skatteretten», skriver Høyesterett i en redegjørelse om avgjørelsen. (©NTB)