Banken mener kostnadene ved naturkatastrofer tidligere er blitt undervurdert. Én av årsakene er at svekket forbruk blant folk som rammes av katastrofene, ofte ikke tas med i beregningene.De materielle skadene som katastrofene forårsaker, ble nylig anslått av FN til 2.800 milliarder kroner årlig. Hvis svekket forbruk inkluderes, stiger summen til 4.400 milliarder kroner.Hvis fattige rammes, blir ikke nødvendigvis de materielle kostnadene så store – siden fattige ikke har dyre hus og eiendeler. Men velferdstapet kan bli svært stort, påpeker Verdensbanken.På bakgrunn av en spørreundersøkelse gjennomført i 89 land, anslår Verdensbanken at minst 26 millioner mennesker årlig drives ut i fattigdom på grunn av katastrofene. Fattigdom er her definert som inntekt på under 1,9 dollar per dag.Naturkatastrofer ventes å forårsake større ødeleggelser i tiårene framover på grunn av klimaendringene. (©NTB)