E-sjefen: Avgjørende med digitalt grenseforsvar

Sjefen for etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, sier det omstridte digitale grenseforsvaret er nødvendig for blant annet å kunne hindre påvirkning av valget til høsten.

Næringsliv

Til VG sier E-sjefen at det er avgjørende å få tilgang til datakommunikasjon som krysser grensen dersom tjenesten skal være i stand til å oppfylle sitt oppdrag: å avsløre og stoppe terror og andre trusler mot landet.– I dag har vi ikke direkte tilgang til den digitale trafikken mot utlandet. Dersom politikerne vil at det fortsatt skal være slik, så vil jeg respektere det. Men da må de ta ansvaret for at det er en rekke produkter E-tjenesten ikke vil være i stand til å levere i fremtiden, sier Lunde.Han går langt i å bekrefte at tjenesten har en nøkkelrolle i å hindre påvirkning fra fremmede makter i forbindelse med stortingsvalget til høsten.– Det er et arbeid i gang for å vurdere hvordan vi kan beskytte oss mot angrep mot den norske samfunnsmodellen, opp mot valget til høsten.Datatilsynet, juristforeningene og presseorganisasjonene har kommet med til dels kraftig kritikk mot det digitale grenseforsvaret.– Dette vil samle mye personopplysninger, og de aller, aller fleste utgjør ingen trussel mot samfunnet. Forslaget strider derfor etter vår mening mot grunnlovsvernet rundt privat kommunikasjon og selve privatlivet, sier Datatilsynets sjef, Bjørn Olav Thon. (©NTB)

morten haga lunde
etterretningstjenesten
grenseforsvar
Nyheter
Næringsliv