Mer syk laks i Trøndelag

Mattilsynet oppdaterer.

Laksesykdommen pancreas disease (PD) er påvist ved sjølokaliteten 29016 Båfjordstranda i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag, melder Mattilsynet.Lokaliteten drives av Emilsen Fisk AS.Tilsynet mottok 1. februar et prøveresultat fra Veterinærinstituttet etter prøvetaking på Båfjordstranda.Det har tidligere vært påvist PD på enkeltlokaliteter i Nord-Trøndelag, Nordland og Troms. Videre spredning fra disse har ikke skjedd etter rask sanering av smittet fisk.Tilsynet understreker at PD-viruset kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.Les mer her.