Medieomsetningen vokser

Mediebyråforeningens mediebarometer ble lagt frem tirsdag kveld.

illustrasjonsfoto , mobiltelefon , mobiltelefoner , konmmunikasjon , kommunisering , sosiale medier , hender , venner

Samlet medieomsetning hittil i 2017 per mars var 2.337 millioner kroner, seks prosent høyere enn året før, skriver TDN Finans. - Året startet med en vekst på 5,7 prosent. Veksten har fortsatt og er på 6 prosent. Dette tilsvarer en økning på om lag 131 millioner, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.Medieomsetningen innen internett var 757 millioner per mars 2017, opp 12,4 prosent fra året før.Innen TV var omsetningen 945 millioner kroner per mars 2017, opp 10,4 prosent fra året før.Omsetningen for dagspressen var 730 millioner kroner pr mars, ned 23,3 prosent fra nivået pr mars 2016.Mediebarometeret er månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen.Tallene viser netto utfakturert medieomsetning, etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.