Arbeidsmiljøloven kan settes til side ved en militærøvelse, men da krever unntaket at det er en «feltmessig øvingsvirksomhet som på en realistisk måte har til hensikt å øve Forsvaret i å kunne virke effektivt i en krise- eller krigssituasjon», skriver Klassekampen.Men hovedtillitsvalgt Per-Håvard Osmark for Norsk Tjenestemannslag i (NTL) Forsvaret sier at øvelsen i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) ikke viser tegn til noen øvelsesmomenter.– Jeg må si jeg er personlig bekymret. På Bjerkvik er det personell som har arbeidet mye mer enn de helsemessige burde. Jeg er ingen lege, men den bekymringen står jeg for, sier Osmark. Han sier at NTL Forsvaret har gjort dette synet klart overfor FLO-ledelsen på flere nivåer i organisasjonen.Også Norges Offisersforbund stiller seg tvilende til om «Øvelse vedlikehold» egentlig er en øvelse.– Hvis man skulle kjøre øvelsesbegrepet, måtte man lage et større konsept. Dette er absolutt i grenseland, sier forbundsleder Torbjørn Bongo.Oberst Leif Otto Strand i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er leder for øvelsen. Han mener at FLO holder seg innenfor unntaksreglene i arbeidsmiljøloven.– De operative kravene er at vi skal gjøre veldig mye på kort tid. Det får vi nå sjekket om vi får til. Vi øver på å mobilisere alt av verkstedskapasitet og det er en øvelse å lede dette sentralt, sier Strand.«Øvelse vedlikehold» er et prosjekt ved Værnes og Bjerkvik hvor de arbeider for å få kjøretøy, våpen og materiell i FLO, Hæren og Heimevernet beredskapsklart på rekordtid.(©NTB)