Tunnelrehabilitering blir 5,7 milliarder kroner dyrere enn antatt

Arbeidet med å utbedre 200 tunneler over hele landet ble i 2013 beregnet til å koste 14,3 milliarder kroner. Nå er prislappen beregnet til 20 milliarder.

Tunneler med en lengde på over 500 meter på riksveinettet skal utbedres fram mot 2021/2022.Avdelingsdirektør for tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet, Claus K. Larsen, bekrefter kostnadssprekken overfor Byggeindustrien.– Nå er kostnadene beregnet til cirka 20 milliarder kroner for tunnelrehabiliteringen på landsbasis, noe som betyr en kostnadsøkning på om lag 40 prosent, sier Larsen.Han legger til at Statens vegvesen i 2013 kalkulerte med en prisusikkerhet på minus 10 til pluss 45 prosent.– Ut ifra denne kalkylen kan vi si at kostnadsøkningen er innenfor beregnet overslag. Men vi tar selvsagt dette på alvor og har satt i gang et arbeid som skal gå igjennom enkeltprosjektene for å se etter mulige besparelser, sier Larsen.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også