Rise ny leder av Antidoping Norges påtalenemnd

Katharina Rise (48) erstatter Anstein Gjengedal som leder av Antidoping Norges uavhengige påtalenemnd.Rise er i idrettssammenheng med kjent for å ha ledet utvalget som i 2016 ble oppnevnt av Norges Skiforbund for å granske medisinbruken i norsk langrenn.I øyeblikket har 48-åringen permisjon fra jobben som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, og hun fungerer for tiden som avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembeter.– Antidoping Norge spiller en viktig rolle i arbeidet for å beskytte de rene utøverne, og jeg er takknemlig for at jeg nå får denne muligheten. I en tid hvor fokuset på dopingproblematikken er større enn noen gang, er det viktig at vi som påtalenemnd gjør et sikkert og grundig arbeid slik at vi fatter riktige avgjørelser basert på det regelverket som gjelder, sier Rise.Det er styret i Antidoping Norge som utpeker lederen for den uavhengige påtalenemnda.– I Katharina Rise får vi en person med solid faglig bakgrunn og erfaring. At Rise ledet Norges Skiforbunds granskningsutvalg for å se på medisinbruken i norsk langrenn, talte også klart positivt, sier styreleder Valgerd Svarstad Haugland.– Gjennom dette fikk hun nyttig og viktig kjennskap til antidopingfeltet. Vi ser fram til å få Rise i gang i vervet som ny leder av Påtalenemnda i en spennende tid for antidopingarbeidet, tilføyer hun.Rises forgjenger Anstein Gjengedal har sittet som leder i påtalenemnda siden 2003.