Klassekampen: ESA-press kan tvinge fram flere selskaper i offentlige tjenester

Etter press fra ESA vurderer regjeringen å lage regler om at offentlige tjenester må skilles ut i egne selskaper, skriver Klassekampen.

Ifølge avisen kommer et regjeringsnedsatt utvalg med nye forslag til regler som kan gjøre det vanskeligere å yte tjenester i offentlig egenregi.Nærings- og fiskeridepartementets begrunnelse for å bestille rapporten var at det offentlige kan ha enkelte fordeler som presser private ut av markeder.Bakgrunnen er at stat og kommune ikke betaler skatt til seg selv eller kan gå konkurs. Ifølge EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA bryter dette med EU-reglene om offentlig støtte dersom stat og kommune leverer tjenester som private selskaper også leverer.Utvalget skal blant annet vurdere om det offentlige derfor skal være pliktig å skille ut slike tjenester i egne selskaper. Rapporten skulle vært ferdig til nyttår og er noe forsinket, men ifølge departementet er den klar om ikke lenge.Til nå har ESA ment at dagens praksis er i strid med EØS-avtalen i saker om renovasjonstjenester, sykehusapotek, kommunale treningssentre og om et offentlig laboratorium i Trondheim. Årsaken er at det offentlige i disse tilfellene skal ha levert tjenester som private også leverer.Professor Hans Petter Graver ved institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo tror det er tilsvarende tjenester som blir rammet dersom regjeringen lager et nytt regelverk i tråd med ESAs anbefalinger.(©NTB)