Departementet reagerer på oljesluttpakker

Politisk rådgiver Christian Haugen (Frp) i Olje- og energidepartementet mener sluttpakkene i oljeselskapet Total fremstår som «helt ute av proporsjoner».

Næringsliv

Sluttpakkene kan bli på opp mot fem årslønner pluss halvannen million kroner i kompensasjon for bortfall av AFP-rettigheter, skrev Dagens Næringsliv. Med den særegne petroleumsskatten på 78 prosent, er det indirekte staten som dekker brorparten av sluttpakkene når de kostnadsføres i bedriftens regnskap.– Er de oppgitte størrelsene på kompensasjoner i selskapet riktig fremstår de for meg til å være helt ute av proporsjoner, skriver politisk rådgiver Christian Haugen (Frp) i en epost til Dagens Næringsliv. Han understreker samtidig at denne typen avtaler ikke er noe departementet har noe med å gjøre.Total ønsker ikke å kommentere detaljene i sluttpakkene.Klaus Mohn, professor petroleumsøkonomi, tror skattenivået kan ha noe med størrelsen på sluttpakkene å gjøre.– Insentivene til å spare en krone er skarpere hvis du får beholde mer av gevinsten selv.Mohn sier samtidig at det er grunn til å tro at ansatte i oljenæringen ikke vil være den samme lønnsandelen som de har vært. Dersom lønnsomheten og aktiviteten ikke fortsetter å være like høy, vil det trolig påvirke lønnsutviklingen forklarer han.(©NTB)

sluttpakker
oljenæringen
frp
Nyheter
Næringsliv