Ivar Stuan, som i 2016 ble presentert som ny sportssjef i kombinert i 2016, eide sammen kona samme regnskapsår, 80 prosent av aksjene i Sponsor-Link, skriver VG.Han har også vært daglig leder i selskapet, men jobber i dag med salg og marked i en 20 prosents stilling. VG skriver at Sponsor Link er en turoperatør som helt siden 2003 og frem til i dag har hatt en egen avtale med Norges Skiforbund - som i dag kalles et "strategisk samarbeid". Avtalen gir ifølge NSF "grenen og deres sponsorer mulighet til å bestille reiser gjennom selskapet, men står fritt til å velge andre om ønskelig".Stuan forteller til avisen at i 2016 kjøpte et annet selskap 31 prosent av hans aksjer i Sponsor-Link, og de resterende 49 prosentene skal kjøpes over de to neste årene. - Det var litt bevisst med tanke på jobben min i kombinert, at jeg ved å selge meg ut nå kunne få en litt friere rolle. Før, og nå i mellomtiden, må jeg tråkke varsomt, sier Stuan til avisen. BI-professor Petter Gottschalk sier til VG at han mener dette føyer seg inn i rekken av slike saker i idretten, og at ukulturen med å blande roller er for stor. Det hadde aldri skjedd eller blitt akseptert i næringslivet, mener han.- På den ene siden får han bra betalt av skiforbundet, samtidig som han driver, direkte eller indirekte, driver business med dem. Man kan ikke holde på slik. Lederne må ikke bare tåle kritiske spørsmål rundt dette temaet, men slutte med praksisen, er Gottschalks klare oppfatning.Stuan svarer på kritikken med at man i idretten som i næringslivet må vurdere hva som er akseptabelt, og bedyrer at det hele veien har vært åpenhet rundt hans roller. - Jeg har ikke på noe tidspunkt vært involvert i avtaler eller dialog med NSF, sier Stuan.