Må tilbakebetale mer enn 20 millioner kroner

Norske travkusker og -trenere må tilbakebetale mer enn 20 millioner kroner i moms. Stjernekusk Eirik Høitomt kaller det et «knallhardt slag for sporten».– Vi får avvente og se om det blir en ny runde i retten, men dette vil være knalltøft for travsporten. For hesteeierne er det dyrt nok som det er allerede, sier Høitomt til NTB.Selv må han ut med nesten 1 million kroner etter å ha kjørt inn cirka 50 millioner kroner til hesteeierne i perioden 2014–2018.Høitomt har lekt med tanken om å prøve seg som trener og kusk i Frankrike i framtiden.Tapte omkampMomskravet kommer som følge av en nylig avsagt dom i Agder lagmannsrett i saken mellom travkusk Åsbjørn Tengsareid og Skatt Øst.Tengsareid fikk i Sandefjord tingrett medhold i at kusker og trenere ikke er pliktig å betale merverdiavgift av sine premie- og såkalte oppsittpenger (fastsatt pris for hvert kjørte løp), men lagmannsretten valgte å sette kjennelsen fra tingretten til side.Lagmannsretten godkjenner skatteetatens krav om inndragning av moms med tilbakevirkende kraft fra 2014. Det medfører at aktørene i travsporten totalt vil motta krav på drøyt 21 millioner kroner.Nye reglerDet foreligger ingen mistanker om at aktørene i travsporten har forsøkt å unndra seg moms. Kravet som nå foreligger kommer i stedet som et resultat av en nytolkning av det gjeldende regelverket.Det Norske Travselskap er grunnleggende uenig i dommen fra Agder lagmannsrett og kaller den «et alvorlig anslag mot hestesportens framtid» hvis den blir stående.– Dommen vil skade økonomien til trenere, kusker og eiere og ytterligere svekke det økonomiske grunnlag for norsk hestenæring som utgjør 16 500 årsverk. Dette kan ikke norsk hestesport leve med, og vi forventer at de politiske myndigheter griper inn hvis dommen blir stående, sier styreleder Knut Weum i DNT.Premie- og oppsittpenger i hestesporten har aldri tidligere blitt tolket inn under momsordningen.Kjennelsen kan bli anket til Høyesterett.