Bøndene vil ha velferdsgoder på lik linje med andre

Da Merete Furuberg fikk kreft, måtte hun bruke sparepenger på vikar i fjøset. I årets jordbruksoppgjør krever småbrukarlagslederen bedre velferd for bøndene.

– Bønder skal ha velferdsordninger på linje med andre i samfunnet, konstaterer lederen i Norges Bonde- og Småbrukarlag.Det er viktig både for bondens helse og for dyrevelferden, påpeker hun.Derfor varslet småbrukarlaget og Norges Bondelag at de vil prioritere velferdsordningene høyt da de leverte sine krav til jordbruksoppgjøret til Landbruks- og matdepartementet i forrige uke.Blant kravene er økt tilskudd til avløsere og vikarer. Det handler om muligheten til å få hjelp til gårdsarbeidet når bonden blir syk, får barn eller skal ha ferie. Dette er viktig for rekruttering til bondeyrket generelt.– Vi ser at ungdom i nesten alle spørreundersøkelser svarer at velferdsordningene er det viktigste. Inntekt fra gården kommer som nummer to, sier Furuberg til NTB.Tjente for myeHun har fått kjenne på kroppen hva dette handler om. I 2016 ble småbrukarlagslederen kreftsyk og lå innlagt på Radiumhospitalet. Furuberg har allerede hjelp i fjøset, men da hun ble syk, måtte hun få andre til å ta også hennes «skift» på kvelder og i helger.Reglene sier at støtte til avløser skal avkortes dersom man har annen lønn eller ytelser.– På grunn av godtgjørelsen for vervet i Norges Bonde- og Småbrukarlag fikk jeg ingenting. Da har jeg måttet bruke av egne sparepenger. Bankkontoen ble veldig redusert, forteller Furuberg, som ikke ønsker å oppgi noe beløp for tapet.Hun er også særlig opptatt av gode ordninger for kvinnelige bønder i forbindelse med svangerskap og fødsel. Det er viktig for å få flere kvinner inn i yrket. I dag er bare 14 prosent av de aktive bøndene kvinner.Dyra må stellesNå vil organisasjonene kaste avkortingsregelen.– Jordbrukets forhandlingsutvalg mener tilskuddet ikke skal samordnes med andre ytelser, men spesielt offentlige ytelser ved sykdom, uførhet og fødsel, samt lønnsinntekter, er viktigst å ikke samordne, heter det i kravet.Her anslås det at endringen vil gjøre ordningen 130 millioner kroner dyrere.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også