Askøy kommune i Hordaland er ilagt en tvangsmulkt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Årsaken er for dårlig tilrettelagte nettsider.Difi opplyser at kommunen vil bli pålagt å betale en dagsbot på 10.000 kroner dersom kommunen ikke forbedrer sine nettsider innen 6. juli.Ifølge direktoratet ble det i fjor høst avdekket brudd på til sammen ti lovkrav i forbindelse med Askøy kommunes nettsider.«De fleste av feilene er korrigert av kommunen, men det gjenstår noen feil. Dersom feilene ikke blir rettet, innebærer det at nettsidene ikke er tilgjengelige for alle», skriver Difi i en epost.Videre heter det at dagboten på 10.000 kroner vil gå fram til kommunen dokumenterer at avvikene er rettet opp. Dersom feilen ikke er rettet opp, kommer boten til å øke med 10 prosent per påbegynte måned.Kommunikasjonsdirektør Dag Folkestad i Askøy kommune sier til  at IT-avdelingen allerede er i gang med å rette opp tre av de store avvikene. Etter planen kommer disse til å rettes opp før fristen fra Difi. Kommunen kan likevel bli nødt til å betale bøter.– Ett av avvikene er det et eksternt firma som må ordne, men på grunn av sommerferien får de ikke gjort det før august, sier Folkestad.(©NTB)