Ferske laksetall

Den stående laksebiomassen var ved utgangen av oktober 2018 749.000 tonn, opp fra 724.000 samme periode året før, som er en oppgang på én prosent, ifølge tall fra Sjømat Norges Akvafakta torsdag. 2018-generasjonen var på 255.200 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 268.000 tonn for 2017-generasjonen samme måned året før. 2017-generasjonen utgjorde 487.000 tonn per oktober 2018, mot 483.000 tonn for 2016-generasjonen året før. Snittvekten for generasjonene 2017 og 2018 var henholdsvis 3,1 og 0,8 kilo per oktober, mot henholdsvis 3,4 og 0,9 kilo for generasjonene 2016 og 2017 samme måned året før. Norge eksporterte 104.000 tonn laks for 6,5 milliarder kroner i oktober - en volumøkning på åtte prosent, som har bidratt til å senke laksebiomassen.