En mann og hans tidligere samboer valgte i oktober i 2008 å ta opp et lån på tre millioner kroner i valutaen sveitserfranc hos Sparebanken Vest. Det skulle koste dem dyrt, skriver Dagens Næringsliv.Siden høsten 2008 har kursen på sveitserfranc økt markant mot norske kroner, og valutalånet ble konvertert til et lån på 4,5 millioner kroner. Da lånet ble vekslet om til norske kroner i mars i år, endte dermed tapet på 1,5 millioner kroner på ti år.DN skriver at mannen nå har klaget inn Sparebanken Vest til Finansklagenemnda Bank.Han mener banken i 2008 skulle ha frarådet han å ta opp lån i fremmed valuta.Sparebanken Vest bestrider ifølge DN at det var grunn til å fraråde klager å ta opp lånet.«Den informasjonen og rådgivningen som ble gitt da lånet ble opptatt senere, har ikke vært mangelfull».Finansklagenemnda Bank avviser mannens klage og gir Sparebanken Vest medhold.