Deler ut 30 posemillioner

bærepose, pose

De første posemillionene skal deles ut.

Handelens Miljøfond deler ut 30 posemillioner til 73 forskjellige prosjekter. De fleste av oss har bidratt med 50-ører for plastposene.Pengene går til prosjekter som på ulike måter skal rydde plast, hindre forsøpling og gjøre plastbruken mer effektiv. De som har fått støtte er forskjellige bedrifter, gründere, frivillige organisasjoner, forskningssentre, bransjeorganisasjoner, stiftelser og utdanningsinstitusjoner.– Engasjementet for å løse plastproblemet sprengte rammene til fondet, sier daglig leder Rasmus Hansson i Handelens Miljøfond.Barnas miljøorganisasjon Miljøagentene får 1,2 millioner kroner for å mobilisere små og store over hele landet til ryddeaksjon. De bruker droner for å kartlegge områder med mye søppel.Fondet opplyser at det kom inn mange gode søknader, derfor ble det delt ut 30 millioner og ikke 20 som var den opprinnelige planen.– I tillegg sitter vi med en liste på mange prosjekter som kan følges opp. Handelens Miljøfond regner med å dele ut 100 millioner i løpet av 2019, sier Hansson.(©NTB)