Mistanke om PD ved Lerøy-anlegg

Mattilsynet har båndlagt lokaliteten Kyrholmen grunnet mistanke om Pankreassykdom (PD), viser dokumenter iLaks har fått tilgang til.«Båndleggingen innebærer at det ikke er tillatt å flytte fisk inn eller ut av anlegget uten Mattilsynets tillatelse. Etter at anlegget er tømt, vasket og deretter desinfisert, skal det ligge brakk i minimum to måneder. Mattilsynet må innen rimelig tid få melding om utførte tiltak slik at restriksjonene kan oppheves til rett tid», heter det i et brev fra Mattilsynet datert 1. februar til Lerøy Vest, ifølge nyhetstjenesten.Restriksjonen begynte 30. januar og gjelder til den oppheves av Mattilsynet.- Status er at det pt ikke er bekreftet PD på Kyrholmen, skriver samfunnskontakt Krister Hoaas i Lerøy Seafood Group i en e-post til iLaks.


Les også