Kostnadshopp bekymrer analytikere

De siste årene har kostnadene økt med rundt 50 prosent. Det uroer analytikerne.

- En økning på 50 prosent er i tråd med lønnsomhetsundersøkelsen fra Fiskeridirektoratet, som viste at snittkostnadene per kilo produsert laks steg fra rundt 23 kroner kiloen til 38 kroner fra 2012 til 2017, sier sjømatanalytiker hos Nordea Markets, Kolbjørn Giskeødegaard, til E24.- Går vi tilbake til 2012 er nok kostnadsveksten enda større, sier sjømatanalytiker i DNB Markets, Alexander Aukner, til avisen. En kostnadsvekst på 50 prosent er i tråd med DNB Markets beregninger. I tillegg til økte fôrkostnader og kostnader til sykdomsbekjempelse, peker Aukner på at det blir stadig dyrere å presse ut økt profitt.- Volumøkningen blir dyrere og dyrere når superprofitt gjør at du jager økt volum. Det presser marginene. Den samme kostnadsveksten så vi da oljeprisen var skyhøy, sier Aukner til avisen.Handelsbanken venter stabile kostnader de to neste årene. - Det er klart at det gir grunn til uro når kostnadene øker som de har gjort. Samtidig er denne bransjen i en sterk situasjon inntjeningsmessig på grunn av de høye prisene, drevet av lav tilbudsvekst og sterk etterspørselsside, sier sjømatanalytiker Kjetil Lye til E24.