Transportselskap planlegger selvkjørende lasteskip i Oslofjorden

Transportselskapet ASKO planlegger et selvkjørende fartøy som skal frakte gods over Oslofjorden. Enova støtter prosjektet med 119 millioner kroner.

To selvkjørende fartøy med en kapasitet på 16 semitrailere skal etter planen gå mellom Moss og Holmestrand.Ifølge Enova vil fartøyene kutte årlige utslipp med 5.000 tonn CO2 og spare veiene for rundt 2 millioner kjørte kilometer i året.Også ved lasting skal det brukes elektriske kjøretøyer, og elektriske lastebiler skal frakte godset mellom havnene og ASKOs varelagre.– Dette prosjektet blir en døråpner for utslippsfrie transportløsninger til sjøs. Her viser ASKO hvordan sjøtransport kan konkurrere med lastebil også på kortere distanser, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.Prosjektet er fortsatt i planleggingsfasen og endelig beslutning er ikke tatt.Målet er oppstart for prosjektet i 2021 og full drift i 2024.(©NTB)