Nøkkeltall overrasker

Nøkkeltall fra eurosonen tikker inn. 

Den sesongjusterte industriproduksjonen i eurosonen var ned 0,2 prosent på månedsbasis i februar, og ned 0,3 prosent årsbasis, ifølge vår finanskalender. Industriproduksjonen var ventet å være ned 0,6 prosent på månedsbasis og ned 1,0 prosent på årsbasis.